ทำความรู้จัก 14 พรรณดอกไม้แทนใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช กับเรื่องราวของดอกไม้ 14 ชนิด อันสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ที่ตราตรึงในความทรงจำตราบนิจนิรันดร์


ภาพ : สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ

_

7 ดอกไม้
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

_

บัวสีชมพู

ภาพดอกไม้แห่งหัวใจที่พสกนิกรชาวไทยซาบซึ้งในพระจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโน้มพระองค์ลงมารับดอกบัวสีชมพู พระหัตถ์แตะมือกร้านคล้ำของเกษตรกรชาวภาคอีสานอย่างนุ่มนวล พระองค์ทรงแย้มพระสรวลอย่างอ่อนโยน

พุทธรักษา

‘ดอกพุทธรักษาสีเหลือง’ ถูกกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งตรงกับสีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสื่อถึงความรักและความเคารพพ่อ ผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ลูก

ภูมิพลินทร์

‘ภูมิพลินทร์’ ชื่อพรรณไม้พระราชทาน มีความหมายว่า พรรณไม้ที่เป็นศรีสง่าแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำรวจพบครั้งแรกของโลก ณ แก่งหินปูน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน

ราชพฤกษ์

‘ราชพฤกษ์’ มีดอกเป็นช่อห้อยระย้าสีเหลือง ตรงกับสีประจำวันจันทร์ วันวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะกรรมการเอกลักษณ์ขอองชาติจึงกำหนดให้ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย

ทิวลิปคิงภูมิพล

‘ทิวลิปคิงภูมิพล’ เป็นทิวลิปจากการพัฒนาสายพันธุ์โดยเกษตรกรชาวดัตช์ เมื่อปลูกเป็นทุ่งจะเห็นดอกเป็นสีเหลืองสดใสดุจคลื่นมหาชนที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมาแสดงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อันเป็นแรงบันดาลใจในการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้นามดอกทิวลิปสายพันธุ์นี้

มะลิเฉลิมนรินทร์

‘มะลิเฉลิมนรินทร์’ พรรณไม้หายาก สำรวจพบครั้งแรกของโลก ณ จังหวัดเลย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เชิญพระนามมาเป็นชื่อพรรณไม้ เนื่องในวโรอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พ.ศ. 2554

ดาวเรือง

‘ดาวเรือง’ เป็นดอกไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกันปลูกดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

_

7 ดอกไม้จันทร์พระราชทาน

_

ดารารัตน์

‘ดารารัตน์’ เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กุหลาบ

‘กุหลาบ’ เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักบริสุทธิ์ ด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของทวยราษฎร์ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

พุดตาน

‘พุดตาน’ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ สามารถเปลี่ยนสีได้ถึงสามสีภายในวันเดียวกัน เปรียบเสมือนวัฏจักรของชีวิต เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ลิลลี่

‘ลิลลี่’ แสดงออกถึงความรักบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพสกนิกรชาวไทย

กล้วยไม้

‘กล้วยไม้’ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก และความสง่างาม สมดังพระมหากรุณาธิคุณในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ขจรขจายไปทั้งแผ่นดินไทยตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก

ชบาหนู

‘ชบาหนู’ เปรียบเสมือนความอาลัยของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เป็นสัญลักษณ์แทนดวงใจไทยทุกดวงในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ชบาทิพย์

‘ชบาทิพย์’ เป็นดอกไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้น สื่อถึงการดับสูญและความเป็นทิพย์ เพื่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงสถิตในดวงใจของประชาราษฎร์ชั่วนิรันดร์