set social impact day

SET Social Impact Day 2018: Partnership for Better Impact

คุณเคยสงสัยไหมว่า Social Impact หรือผลลัพธ์ทางสัมคมคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับการพัฒนาประชากร สังคม รวมถึงประเทศชาติให้ยั่งยืนและสามารถก้าวเทียบทันความเป็นไปของโลกในปัจจุบัน ไขข้อข้องในใจทุกคำถามที่เคยสงสัย และพบกับคำตอบในทุกมิติที่ลึกซึ้งโดยผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรม SET Social Impact Day 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

set social impact day
SET Social Impact Day 2017

     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า SET (The Stock Exchange of Thailand) มีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้ตลาดทุนเป็นประโชยน์ต่อทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยการริเริ่มจัดทำดิจิตอลแพลตฟอร์ม SET Social Impact เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ รวมถึงต่อยอดระหว่างภาคธุรกิจและภาคสังคม ทำให้ทั้งสองภาคส่วนนี้สามารถประสานกำลังเป็นฟันเฟืองที่ทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     ความน่าสนใจของกลไกจึงอยู่ที่ SET Social Impact Platform เพราะทำหน้าที่เป็นพื้นที่นำเสนอและคอยส่งเสริมการทำงานของภาคธุรกิจและภาคสังคม โดยมีเป้าหมายคือ สร้างผลลัพธ์ทางสังคมร่วมกัน ซึ่งการแชร์ศักยภาพ และการขยายผลการทำงานเหล่านี้ล้วนดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม SET Social Impact นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านธุรกิจเพื่อสังคม โดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมแบบ online-to-offline

     และหนึ่งในกิจกรรมที่ถือได้ว่าเป็นแก่นสำคัญในการให้ความรู้กับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคตลาดทุน ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และประชาชนทั่วไป ก็คือ SET Social Impact Day ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี

 

SET social impact day
SET Social Impact Day 2017

     สำหรับปีนี้ SET Social Impact Day 2018 มีแนวความคิดหลักคือ Partnership for Better Impact โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เป็นตัวกลางและส่งเสริมให้เกิดพันธมิตรจากทุกคน ทุกองค์กร ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานให้เกิดพลังที่ยั่งยืน จนส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ซึ่งก็คือการสร้าง Social Impact หรือผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมให้เกิดขึ้นจริงนั่นเอง

     เพื่อให้เข้าถึงความรู้และความเข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจุดประกายความคิด ผสานความร่วมมือ ก่อเกิด ‘พลัง’ ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเชิญผู้ประกอบการภาคตลาดทุน ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน SET Social Impact Day 2018: Partnership for Better Impact พบเครือข่ายธุรกิจ อัปเดตนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคมแบบทวีคูณ และชวนเลือกซื้อสินค้าและบริการจาก 29 ธุรกิจเพื่อสังคมตลอดวัน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

set social impact day
SET Social Impact Day 2017

     ภายในงาน SET Social Impact Day 2018: Partnership for Better Impact ยังมี กิจกรรมการแสดงข้อมูลความรับผิดชอบของบริษัทต่อสาธารณะชน และเรียนรู้กลไกการสร้างความเชื่อมโยงกับองค์กรภาคสังคม และกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคม ดังนี้

กิจกรรมสัมมนา ‘Impactful Partnership’ (เวลา 9.30-11.00 น.)

     หัวข้อ Impact Ecosystem / Impact Model / Impact Corporate / Impact Co-Creation / Impact Multiplier

กิจกรรมเสวนา ‘Unlimited Partnership’ (เวลา 11.00-12.00 น.)

     สร้างแรงบันดาลใจจาก 5 SE ที่ทำงานแก้ไขปัญหาสังคม: ด้านพัฒนาชุมชน / ด้านการศึกษา / ด้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ / ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมพบปะเครือข่าย ‘Partnership Co-Creation’ (เวลา 13.30-17.00 น.)

     เจรจาธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาส และเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากองค์กรภาคสังคมกว่า 29 บูธ

 

set social impact day
SET Social Impact Day 2017

     มาร่วมสร้างเป็นเครือข่าย SET Social Impact เพื่อสังคมที่ดีกว่าด้วยกัน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ที่ http://go.eventpop.me/SETSocialImpact2018

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 0-2009-9999

เฟซบุ๊ก: SET Social Impact

เว็บไซต์: www.setsocialimpact.com