crowdsourcing

จาก Crowdsourcing ภาพกระดานนับคะแนน VOTE62 จับโป๊ะพบความผิดพลาดได้อีก 7 จุด

หลังเลือกตั้งผ่านไป ก็ตามมาด้วยกระแสที่ประชาชนตั้งคำถามกับการทำงานของ กกต. มีผู้คนไปเฝ้าสังเกตการณ์และติดตามการรายงานผลอย่างใกล้ชิด และพบเห็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน และนำเอามาเผยแพร่กันบนโลกออนไลน์จำนวนมาก

     เว็บไซต์ vote62.com เปิดให้ทุกคนที่ไปสังเกตการณ์การนับคะแนนในวันที่ 24 มีนาคม 2562 แล้วช่วยกันส่งภาพถ่ายบอร์ดนับคะแนนเข้ามารวมกัน ซึ่งทีมเรารวบรวมได้มามากกว่าหมื่นภาพ ตอนนี้เราเปิดข้อมูลภาพถ่ายเหล่านี้ให้สาธารณชนเข้าถึงได้ เพื่อช่วยกันตรวจสอบกันในรายละเอียด

     จากเฉพาะชุดข้อมูลเท่าที่มีอยู่ ก็พบเห็นความผิดปกติที่เรารวมรวมมาได้ 7 จุด

 

crowdsourcing

 

นนทบุรี ทำไมบัตรจึงเหลือเยอะเกิน

ดูภาพที่: https://vote62.com/crowdsource/nonthaburi

     จากภาพถ่ายเอกสาร ส.ส.5/7 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 31 เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดนนทบุรี ที่บันทึกจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาว่ามีทั้งหมด 729 ใบ โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งไป 536 คน เมื่อเอา 729-536 จะเท่ากับ 193 ใบ ดังนั้น บัตรเลือกตั้งในหน่วยนี้จึงต้องเหลือ 193 ใบ จึงจะถูกต้อง แต่ในเอกสารกลับบันทึกว่า บัตรเลือกตั้งเหลือ 204 ใบ เกินมา 11 ใบ

     ถ้าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่หน่วยดังกล่าวไม่ได้บันทึกตัวเลขผิดพลาด ก็แสดงว่า มีบัตรเลือกตั้งที่เหลือเกินมาโดยผิดปกติ หรือไม่ก็แปลว่า บัตรเลือกตั้งที่คนมาลงคะแนนไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งไปครบทุกคน หรือไม่ก็มีจำนวนผู้มาลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งเกินกว่าความเป็นจริง

 

crowdsourcing

 

มหาสารคาม บัตรเลือกตั้งหาย 1 ใบ

ดูภาพที่: https://vote62.com/crowdsource/digitize/mahasarakham

     จากภาพถ่ายเอกสาร ส.ส.5/7 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 60 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม ที่บันทึกจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาว่า มีทั้งหมด 980 ใบ โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งไป 750 คน เมื่อเอา 980-750 จะเท่ากับ 230 ใบ ดังนั้นบัตรเลือกตั้งในหน่วยนี้จึงต้องเหลือ 230 ใบ จึงจะถูกต้อง แต่ในเอกสารตอนแรกกลับบันทึกว่า บัตรเลือกตั้งเหลือ 209 ใบ และต่อมาแก้ไขเป็น 229 ใบ ซึ่งก็ยังหายไป 1 ใบ

     ถ้าหากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่หน่วยดังกล่าวไม่ได้บันทึกตัวเลขผิดพลาด ก็แสดงว่า มีบัตรเลือกตั้งที่เหลือหายไป 1 ใบ โดยไม่ทราบสาเหตุ

 

crowdsourcing

 

เขตปทุมวัน รวมคะแนนให้พลังประชารัฐเกิน

ดูภาพที่: https://vote62.com/crowdsource/digitize/Pathumwam

     จากภาพถ่ายบอร์ดนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตปทุมวัน เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จะเห็นว่า เมื่อรวมคะแนนบนบอร์ดแล้ว พรรคพลังประชารัฐได้ 57 คะแนน ส่วนพรรคอนาคตใหม่ ได้ 60 คะแนน แต่เจ้าหน้าที่เขียนคะแนนรวมของพรรคพลังประชารัฐเป็น 67 คะแนน ทำให้พรรคพลังประชารัฐได้คะแนนมากขึ้นกว่าความจริง 10 คะแนน

 

crowdsourcing

 

เขตประเวศ ขีดกระดานแถมให้พลังประชารัฐหนึ่งคะแนน

ดูภาพที่: https://vote62.com/crowdsource/digitize/prawet

     จากภาพบอร์ดนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งที่ 6 บริเวณโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ เขตประเวศ เขตเลือกตั้งที่ 20 จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า บนกระดานนับคะแนนที่ตามปกติการนับคะแนนในแต่ละช่องจะต้องประกอบไปด้วยขีด 5 ขีด คือ 4 ขีดตรงๆ และขีดทับอีก 1 ขีด แต่ในแถวคะแนนของพรรคพลังประชารัฐ ช่องที่ 6 มีขัดตรงๆ เพียง 3 ขีดและขีดทับเลย จึงอาจเป็นไปได้ว่า พรรคพลังประชารัฐถูกนับคะแนนรวมเพิ่มมาจากความจริง 1 คะแนน

     ความผิดพลาดนี้อาจเกิดจากความจงใจหรือไม่จงใจของเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ขีดคะแนนบนกระดานก็ได้ หรือหากได้พิจารณากระดานนับคะแนนตัวจริงแบบชัดๆ อาจจะมีอีกหนึ่งขีดแอบอยู่ที่ถูกทับไปแล้ว ซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของใครเลยก็ได้

 

crowdsourcing

 

นนทบุรี พลังไทยรักไทย หนึ่งคะแนนหายไป

ดูภาพที่: https://vote62.com/crowdsource/digitize/nonthaburi

     จากภาพบอร์ดนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งที่ 8 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดนนบุรี พบว่า ผู้สมัครจากพรรคพลังไทยรักไทย หมายเลข 25 มีขีดนับคะแนนให้ 1 ขีด คือ ต้องได้ 1 คะแนน แต่ในช่องผลรวมคะแนนช่องขวาสุดกลับมีเครื่องหมาย – คือ ไม่ได้คะแนนเลย

     ความผิดพลาดนี้อาจเกิดจากการมองขีดคะแนนผิดพลาดไป หากนำเฉพาะตัวเลขผลรวมว่า ศูนย์คะแนนไปรายงานและส่งให้กับส่วนกลางของเขตนั้น ก็จะทำให้คะแนนของพรรคพลังไทยรักไทยหายไปหนึ่งคะแนน

 

crowdsourcing

 

ขอนแก่น รวมคะแนนอนาคตใหม่หายไป 5 คะแนน

ดูภาพที่: https://vote62.com/crowdsource/digitize/khonkaen

     จากภาพบอร์ดนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งที่ 27 เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้สมัครจากพรรคอนาคตใหม่ หมายเลข 7 มีขีดนับคะแนนรวมแล้ว 243 ขีด แต่ช่องคะแนนรวมด้านขวากลับนับเป็น 238 คะแนน หายไป 5 คะแนน

     ความผิดพลาดนี้อาจเกิดจากการนับขีดคะแนนผิดพลาดไป หากนำเฉพาะตัวเลขผลรวมไปรายงานและส่งให้กับส่วนกลางของเขตนั้น ก็จะทำให้คะแนนของพรรคอนาคตใหม่หายไป 5 คะแนน

 

crowdsourcing

 

นนทบุรี รวมจำนวนบัตรดีผิด ส่งผลสะเทือนถึงปาร์ตี้ลิสต์

ดูภาพที่: https://vote62.com/crowdsource/digitize/nonthaburi

     จากภาพถ่ายเอกสาร ส.ส.5/7 ของหน่วยเลือกตั้งที่ 11 เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี ที่บันทึกจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาว่า มีทั้งหมด 500 ใบ โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งไป 395 คน เป็นบัตรดี 285 ใบ บัตรเสีย 2 ใบ บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 8 ใบ ซึ่งเมื่อรวมจำนวนบัตรทั้งสามแบบแล้วจะหายไป 100 ใบ จึงสันนิษฐานได้ว่า จำนวนบัตรดีที่ถูกต้องอาจจะเป็น 385 ใบ แต่เจ้าหน้าที่เขียนจำนวนบัตรผิด ทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร

     การบันทึกจำนวนบัตรดีผิด อาจจะไม่ส่งผลต่อการแพ้ชนะในเขตเลือกตั้งนี้ แต่มีผลต่อความสับสนในการคำนวณตัวเลข ส.ส.พึงมี ที่จะต้องนำไปคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ต่อในขั้นตอนถัดไป

 

โดยสรุป

     ข้อมูลความผิดพลาดที่ VOTE62 นำมาเสนอ เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ที่มีผู้พบเห็นได้จากภาพถ่ายจำนวนกว่าหมื่นภาพ ที่หลายต่อหลายคนช่วยกันส่งเข้ามาเท่านั้น ในความเป็นจริงอาจจะยังมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมากกว่านี้อีกมาก ทั้งโดยความตั้งใจและไม่ตั้งใจ แต่ว่าไม่มีผู้พบเห็นหรือไม่มีผู้นำมาบอกต่อสู้กันฟัง

     การตรวจสอบและเปิดเผยข้อผิดพลาดไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการจะให้ผู้ที่ทำพลาดไปโดยไม่ได้ตั้งใจต้องถูกลงโทษ แต่เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะช่วยกันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลรวมคะแนนและผลการเลือกตั้งสุดท้าย ไม่เพียงให้เป็นอำนาจของ กกต. เพียงผู้เดียว ซึ่งอาจยังละเอียดรอบคอบไม่เพียงพอ

     ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนทุกคนร่วมกันตรวจสอบการนับคะแนนและการรวมคะแนน เพื่อให้ได้ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างน่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากที่สุด กกต. จึงต้องเปิดเผยภาพบอร์ดนับคะแนน รวมทั้งเอกสาร ส.ส.5/18 ที่บันทึกผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ และหากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อผิดพลาดใดเพิ่มเติม กกต. ก็มีแต่จะได้รับความเชื่อถือจากประชาชน มากขึ้นๆ