อินทนิล

INTHANIN A CUP OF SUSTAINABILITY ภารกิจรักษ์โลกของอินทนิล ผ่านแก้วกาแฟแบบย่อยสลายและฝายกดื่มแบบใหม่ไม่หลอด

หลายปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการลดขยะพลาสติก ด้วยการลดไปจนถึงงดใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากพลาสติก ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ส่งผลโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบมากมายต่อสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติทุกชนิด ไม่เว้นแม้แต่มนุษย์ ซึ่งเป็นผู้สร้างขยะพลาสติกไปพร้อมๆ กับการรับมลพิษ อย่าง ‘ไมโครพลาสติก’ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากถุงพลาสติกที่ย่อยสลายแบบ OXO แล้วแตกตัวออกเป็นอณูเล็กๆ กลายเป็นสารปนเปื้อนที่มองไม่เห็นปะปนอยู่ในระบบนิเวศทั้งในอากาศและในอาหาร ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบต่อร่างกายได้ในระยะยาว

      เมื่อโลกกำลังเข้าขั้นวิกฤต สัตว์ในธรรมชาติกำลังต้องการความช่วยเหลือ ทำให้บุคคล หน่วยงานต่างๆ ทั้งทางภาครัฐหรือภาคเอกชน ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือคิดโครงการต่างๆ ขึ้นมา เช่นเดียวกับกลุ่มธุรกิจ ‘บางจากฯ’ และร้านกาแฟหัวใจสีเขียว ‘อินทนิล’ นำโดย ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศการเป็น 100% Natural Cup และเดินหน้าสู่การเป็น Eco Brand ตัวจริง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยดูแลโลกใบนี้ร่วมกับผู้บริโภคและผู้คนทั่วโลก

 

อินทนิล

 

Eco Friendly Brand

     สิ่งแรกที่ทางกลุ่มธุรกิจได้นำแนวคิดการดูแลโลกมาใช้ก็คือร้านกาแฟอินทนิล ซึ่งเป็นผู้นำของธุรกิจกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกผ่านโครงการ ‘นำแก้วมาเอง’ อินทนิลถือว่าเป็นร้านกาแฟรายแรกๆ ที่ใช้โครงการนำแก้วมาเองตั้งแต่ปี 2554 และเป็นโครงการที่ยังไม่มีวันหมดเขต

     จากนั้นใน 4 ปีต่อมา จึงเริ่มใช้ ‘แก้วไบโอพลาสติก’ ซึ่งผลิตจากพืชและย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 100% จนเรียกได้ว่าเป็นผู้ใช้รายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ กระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา อินทนิลได้ทดลองเปลี่ยนมาใช้ ‘ฝายกดื่ม’ ในเมนูเย็น เป้าหมายคือการลดขยะจากหลอดพลาสติก ซึ่งมีปริมาณมากกว่า 513 ล้านตันจาก 20 ประเทศทั่วโลก และกิจกรรมงดหลอดปลอดถุง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน – 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับช่วงเวลาตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ไปจนถึงวันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day)

อินทนิล

Inthanin Natural Cup

     เพราะทะเลประเทศไทยมีขยะจากหลอดพลาสติกเป็นอันดับสอง รองจากถุงพลาสติก ทำให้กลุ่มธุรกิจบางจากฯ ต้องเร่งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในร้านกาแฟอินทนิลอย่างจริงจัง

     “เมื่อต้นปีที่ผ่านมา อินทนิลได้เปลี่ยนมาใช้แก้วกระดาษเคลือบไบโอพลาสติก (PBS) สำหรับเมนูร้อน สำหรับเมนูเย็น ตัวแก้วและฝาโดมเป็นไบโอพลาสติก (PLA) อยู่แล้วตั้งแต่ปี 2558 ตั้งใจว่าภายในปี 2563 อินทนิลจะสามารถช่วยลดการใช้พลาสติกด้วยแก้วไบโอพลาสติกได้ครบ 100 ล้านใบ ทั้งยังมีแผนที่จะเปลี่ยนมาใช้หลอดไบโอพลาสติก ซึ่งจะเริ่มใช้ภายในช่วงไตรมาสสามของปี 2562 พร้อมปรับบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ภายในร้านให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง”

     และด้วยความตั้งใจที่จะให้ผู้บริโภคร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกไปพร้อมๆ กัน อินทนิลจึงเดินหน้าใช้แคมเปญ ‘อินทนิลฝาใหม่ ไม่หลอด’ ที่เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนกันยายนเมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมปรับรูปแบบของฝายกดื่มให้กระชับและใช้ง่ายขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่รักการดื่มกาแฟ แต่ต้องรักษ์โลกใบนี้ด้วย

 

อินทนิล
[ฝารุ่นแรก เริ่มใช้เมื่อเดือนกันยายน 2561]
อินทนิล
[ฝารุ่นใหม่ เริ่มใช้เมื่อเดือนมิถุนายน 2562]

     Biodegradable Plastic กระบวนการย่อยสลายโดยธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

     Non Compostable พลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมี (Fossil Based) ย่อยสลายได้ภายใน 1-2 ปี ด้วยการแตกตัว กลายเป็นสารปนเปื้อนที่มองไม่เห็น (Micro Plastic) และกระจายสู่ระบบนิเวศในเวลาต่อมา

     Compostable พลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพ (Bio Based) ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน 180 วัน หรือที่เรียกว่า Bioplastic พลาสติกชีวภาพที่ใช้ทำแก้วสำหรับใส่เครื่องดื่มทุกชนิดของร้านอินทนิล 

 

อินทนิล

 

Protect our world with Inthanin

     นอกจากการนำแก้วไบโอพลาสติกมาให้บริการผู้บริโภคหัวใจสีเขียวแล้ว ทางบางจากฯ ยังคงมีแนวคิดต่อยอดจากการลดขยะเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า และเพิ่มอากาศสะอาดให้กับโลกใบนี้ ด้วยโครงการล่าสุด ‘แก้วเพาะกล้า’ ซึ่งร่วมกับศูนย์เพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ในศูนย์เพาะชำกล้าไม้ 3 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ ราชบุรี และฉะเชิงเทรา ทดลองนำแก้วไบโอพลาสติกชนิดย่อยสลายได้เองภายใน 180 วัน* ของร้านอินทนิลมาใช้เพาะชำกล้าไม้แทนการใช้ถุงพลาสติกสีดำแบบเดิมของสำนักส่งเสริมการปลูกป่าเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากนั้นทางศูนย์เพาะชำไม้จะมีโครงการเปลี่ยนมาใช้วัสดุย่อยสลายได้ภายใน 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากถึงปีละประมาณ 50 ล้านใบ

*ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม

 

 

Activities for Environment

     กิจกรรมระยะยาวประจำร้านกาแฟอินทนิลคือ ลดทันที 5 บาท เมื่อนำแก้วมาใส่เครื่องดื่มเอง

     Say No to Plastic Bags อินทนิลร่วมกับภาครัฐ ลดการใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ 4 ของเดือน

 

 

     ปัจจุบัน นอกจากอินทนิลจะเป็นแบรนด์ที่มีการใช้ไบโอพลาสติกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และเป็นผู้นำแก้วย่อยสลายในกลุ่มธุรกิจกาแฟแล้ว จะเห็นได้ว่าอินทนิลมีความมุ่งหวังและตั้งใจจริงในการสร้างความตระหนักรู้กับสังคมเรื่องการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และเอาจริงเอาจังกับการรับผิดชอบปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านเครือข่ายผู้บริโภค 

     เพราะการดื่มกาแฟ 1 แก้วของอินทนิล นอกจากเมล็ดกาแฟคุณภาพ อาราบิกาแท้ 100% ที่ให้รสนุ่มหอมละมุนแล้ว ทุกแก้วของอินทนิลจะไม่ใช่แค่การดื่มกาแฟ แต่เป็นการบริโภคด้วยจิตสำนึกที่ดีและร่วมรับผิดชอบโลกใบนี้ไปพร้อมกัน

 

อินทนิล