พัฒนาการสมอง

ไขรหัสลับ ‘ไมอีลิน’ และ ‘สฟิงโกไมอีลิน’ สู่การพัฒนาสมอง 5G ตั้งแต่ 1,000 วันแรกของชีวิต

คุณรู้หรือไม่ว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยรหัสลับที่ไม่อาจมองเห็นและเข้าใจได้ด้วยตาเปล่า ทั้งๆ ที่เราอยู่กับร่างกายนี้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งรหัสลับที่ว่านี้สำคัญต่อการเจริญเติบโตของสมอง โดยเฉพาะ 1,000 วันแรกของชีวิต นับตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุ 2 ขวบ และรหัสลับนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เรื่อยมาจนถึงลืมตาดูโลกใบนี้ครั้งแรก ยาวไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น แถมยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านสติปัญญา อารมณ์ และความเฉลียวฉลาดของคนเรา

พัฒนาการสมอง

 

SECRET CODE 1: BRAIN DEVELOPMENT

     สมองเป็นอวัยวะที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบ 60% และเมื่ออายุ 3 ขวบ น้ำหนักของสมองจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าจากตอนแรกเกิด ทั้งยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ โดยจะสร้างเส้นใยประสาทมาเชื่อมต่อกับเซลล์ประสาทที่มีมากถึงแสนล้านเซลล์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงวัยรุ่น

 

SECRET CODE 2: MYELIN

     หนึ่งในสิ่งสำคัญของการพัฒนาสมองนั่นก็คือการสร้าง ‘ไมอีลิน’

     ไมอีลินประกอบไปด้วยไขมันที่มีมากถึง 70% โดยเฉพาะไขมันชนิดฟอสโฟไลปิด ไมอีลินช่วยให้การนำข้อมูลจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปยังเซลล์ประสาทอื่นๆ เกิดขึ้นได้รวดเร็ว จึงช่วยให้เซลล์สมองสามารถส่งผ่านข้อมูลที่รับมาจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไมอีลินจะเริ่มสร้างเป็นจำนวนมากตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ไปจนถึง 2 ปีแรกของชีวิต และจะยังสร้างอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น จึงเป็นเหตุให้คนเราสามารถพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ตลอดเวลา

 

พัฒนาการสมอง

 

SECRET CODE 3: SPHINGOMYELIN

     มาจนถึงสารอาหารที่เรียกว่า สฟิงโกไมอีลิน มีความสำคัญต่อการทำงานของสมองอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นไขมันสำคัญที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของสมอง เป็นหนึ่งในสารอาหารที่ช่วยสร้างไมอีลิน เมื่อลูกน้อยได้รับสฟิงโกไมอีลินอย่างเหมาะสมรวมทั้งสารอาหารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน ก็จะทำให้สมองได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมต่อสัญญาณประสาทได้อย่างรวดเร็ว คล้ายๆ กับการสร้างทางด่วนให้กับสมองได้ทำงานอย่างรวดเร็วนั่นเอง

 

พัฒนาการสมอง

 

SECRET CODE 4: BREAST MILK

     ทารกจะได้รับพลังงานจากไขมันชั้นดีผ่านน้ำนมแม่ โดยเฉพาะไขมันที่มีชื่อว่า ‘ฟอสโฟไลปิด’ โดยเฉพาะสฟิงโกไมอีลินซึ่งจัดเป็นฟอสโฟไลปิดที่พบได้มากที่สุด แต่จะมีมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับอาหารที่แม่กินในแต่ละวันนับตั้งแต่หลังคลอด ซึ่งมีผลการศึกษาวิเคราะห์ถึงปริมาณของสฟิงโกไมอีลินในน้ำนมแม่จากการเก็บน้ำนมแม่หลังคลอดเดือนแรก เดือนที่สอง และเดือนที่สี่ จำนวน 50 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยของสฟิงโกไมอีลินอยู่ที่ประมาณ 82.8 มิลลิกรัมต่อลิตร และยังมีรายงานการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า ทารกที่ได้รับน้ำนมแม่อย่างเดียวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือนจะมีปริมาณไมอีลินในสมองเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ทั้งการคิด วิเคราะห์ เรียนรู้และจดจำ นอกจากนี้ สฟิงโกไมอีลินยังสามารถพบได้มากในผลิตภัณฑ์นม เช่น ครีม ชีส

     เมื่อรหัสลับได้ถูกถอดออกแล้ว ทำให้เรารู้แล้วว่า น้ำนมทุกหยดจากอกของแม่ ทำให้ลูกน้อยเติบโตสมวัย ทั้งทางร่างกายและสมอง เรียนรู้โลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตใหม่ได้ทุกช่วงเวลา