กรองพร ทององอาจ

กราฟิกดีไซเนอร์และนักวาดภาพประกอบ ที่ชื่นชอบในของต๊อง / หมา / Gin / Simple Sales และด้วง