กวินนาฏ หัวเขา

ลูกพะยูนกำลังหัดว่ายน้ำจากทะเลตรัง ที่ฟังเพลงพี่เบิร์ดตอนตัดงานเดือดๆ