กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ

นักเขียน นักพูดอิสระหัวขบถผู้เดินตามวิถีคนนอก หลงใหลยุควิคตอเรียนและภาษาเยอรมัน