ณัฐกานต์ อมาตยกุล

บรรณาธิการโซเชียลมีเดียประจำ The Momentum ผู้ทำงานอยู่กับความไม่นิ่งในโลกออนไลน์ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์เล็กๆ ชื่อไจไจบุ๊คส์