ดร. เมธี จันทวิมล

อดีตวิศวกรที่ผันตัวจากหนุ่มโรงงานปิโตรเคมี มาสกัดแก่นความรู้การเงินส่วนบุคคลสู่การบริหารความมั่งคั่งในธุรกิจครอบครัว ผสมผสานกับศาสตร์และศิลป์ของการโค้ช สร้างหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินพันธุ์ใหม่ให้กับคนไทย