ดวงกมล คงธนะเจริญชัย

นักวาดภาพและกราฟิกดีไซเนอร์อิสระ นามปากกาลูกไม้บ้าง erdy บ้าง (อ่านว่า เออดี’ ไม่ใช่เออร์ดี้) จ้างได้