ดวงกมล จันทร์เนตร์

คอนเทนต์ครีเอเตอร์อิสระ ผู้สนใจเรื่องการเงิน ชีวิต และการงานที่สมดุล ส่วนงานรองคือเขียนแนะนำไลฟ์สไตล์ด้วยสำนวนสดใหม่ มีแฟนๆ เฝ้าติดตามเธออยู่ไม่น้อย