ทอม โพธิสิทธิ์

ชายหนุ่มผู้มีภาวะกลัวการบิน แต่เยียวยาตนเองด้วยการถ่ายภาพทางอากาศ จนกลายมาเป็นช่างภาพจนถึงทุกวันนี้