ธวัชชัย ดีพัฒนา

อดีตบรรณาธิการ นิตยสาร attitude ฉบับภาษาไทย ชอบติดตามความเคลื่อนไหวของแวดวง LGBT ไทยอย่างต่อเนื่อง เก็บสะสมหนังสือและนิตยสารเป็นงานอดิเรก ปัจจุบันหันมาติดตามซีรีส์วายเป็นหลัก ตามสภาพโควิด-19 ที่บีบให้ต้องอยู่แต่บ้าน