นันท์ชญาน์ ชมภูทีป

Content Creator หนึ่งในสมาชิกทีม บ.ก. ของ FINNOMENA สนใจศาสตร์การเล่าเรื่อง รวมถึงแง่มุมและทักษะในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสุนทรียะของชีวิต