บุญมนัสสวัสดี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ชื่อเล่นเนิฟ แต่ชอบเรียกแทนตัวเองว่า ‘นาก’ เป็นนักเขียนและช่างภาพที่รักตัวนากมากพอๆ กับการเดินทาง / IG: @n_bpna