พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์

ผู้ชายวันจันทร์ ใช้ชีวิตแอนะล็อก ฟังเพลงร็อกพอๆ กับเพลงรัก ใส่ใจในรายละเอียดระหว่างทาง มีแมว 12 ตัว และมีวันหยุดไว้ซักผ้า IG: @addcandid