ภวิกา กาญจนธำมรงค์

มีความเชื่อว่าถ้าหากเราเป็นคนที่พร้อมจะเปิดใจให้กับเรื่องการออมเงิน การลงทุน และมีการวางแผนทางการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเอง จะสามารถเป็นคนที่มีความมั่งคั่งได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีฐานะครอบครัวที่ร่ำรวยมาก่อน