ภาคิน วลัยวรางกูร

Content Creator – adB JUNIOR

*ที่เห็นในแก้วคือน้ำเปล่า