ภาณุทัช โสภณอภิกุล

อดีตช่างภาพฝึกงานกอง a day BULLETIN ที่ปัจจุบันเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์