ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์

คอลัมนิสต์อิสระ เขียนวิเคราะห์สังคมร่วมสมัยและผลงานศิลปะ เจ้าของหนังสือ ART IS ART, ART IS NOT ART อะไร (แม่ง) ก็เป็นศิลปะ และผลงานเล่มใหม่คือ INSIDE ART, OUTSIDE ART ข้างนอก ข้างใน อะไร (แม่ง) ก็ศิลปะ