รชัสกมล สมบูรณ์

ทาสหมาเด็ก หมาเด็กบนโลกนี้คือน้อง เคยดูวิดีโอหมาคอร์กี้แล้วร้องไห้เพราะว่าน่ารักเกินไป