วิชัย สว่างพงศ์เกษม

ชายคนหนึ่งที่พยายามเติมเรื่องราวให้ชีวิตด้วยหนัง หนังสือ และบทสนทนา เพื่อหาคำตอบว่าจะแนะนำตัวเองว่าอะไรดี