ศดิศกฤษฏิ์ ศิริสมภพ

เจ้าของนามปากกา Mr.Serotonin สนใจทางด้านการวิเคราะห์การลงทุนเชิงเทคนิค และการวิเคราะห์เศรษฐกิจในระดับประเทศ