ศศิกาญจน์ ตั้งบุญเติม

#นิวพี่มิว ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และสร้างสรรค์การตลาดแห่งเดย์โพเอทส์ และสาวกความอิคิไกของ บก. วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ ผู้อยากรู้อยากเห็น รักการท่องเที่ยว บูชาอาหาร และสนใจการออกกำลังกาย