สหธร เพชรวิโรจน์ชัย

เคาะแป้นพิมพ์เลี้ยงชีพในสายศิลปวัฒนธรรม และอะไรก็ตามที่เป็นความบันเทิง เวลาว่างออกท่องเที่ยวตามจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเป็นประจำ