อรุณวตรี รัตนธารี

นักสื่อสารแง่มุมของมนุษย์ผ่านเรื่องราวของอาหาร ผู้เชื่อในความหลากหลายและการคุยกันอย่างสันติ