อลงกฏ มโนรุ่งเรืองรัตน์

เป็นนักลงทุนผู้หลงใหลในหุ้นเติบโต ชื่นชอบการศึกษากลยุทธ์ทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และพัฒนาการของ Business Model ใหม่ๆ