อุไรภรณ์ ทองนอก

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และสร้างสรรค์การตลาดแห่งเดย์โพเอทส์ ครีเอทีฟผู้ไม่กินกระเทียม