เจษฎา สุขทิศ

ผู้จัดการกองทุนลูกสามที่ผันตัวเองมาสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพช่วยบริหารเงินลงทุน FINNOMENA บนเป้าหมายสร้างความสุขทางการเงินให้กับคนไทยล้านคน