เสาวลักษณ์ เชื้อคำ

นัก (อยาก) เขียนจากเชียงใหม่ ผู้ไม่สามารถขลุกอยู่กับอะไรได้นาน นอกจากอาหารและตัวหนังสือ