บราวน์

รักสงบ คบอิสระ ใฝ่ฝันสันโดษ ไปมาไร้ร่องรอย ถามได้ตอบได้ วันๆ ส่องแต่ดวง…