ธมนวรรณ กัวหา

พิสูจน์อักษรและทีมดิจิทัลมีเดียสายปาร์ตี้ ผู้ที่เงินเดือนมีอายุขัยสั้นกว่าวงจรชีวิตยุง ชีวิตช่วงนี้ยุ่งกับการศึกษางานด้านออนไลน์ และการเดินสายดูงานดนตรี