คุณค่าที่เกิดจากความรัก … ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “กตัญญู”

เมื่อตอนที่เราเป็นเด็ก เรามีความรู้สึกว่า เราไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ผิดหวัง หรือมีความทุกข์ เราอยากเห็นท่านมีความสุข เราอยากเห็นพี่น้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มันเป็นความรัก ความเมตตา เป็นความกตัญญู และเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งหมดเริ่มต้นมาจากรักแรก และรักแท้ในครอบครัว

        เพราะความกตัญญูคือค่านิยมอันดีงามที่ทำให้คนเราระลึกอยู่เสมอว่าใครบ้างที่มีเมตตา ทำให้เราเดินทางมาสู่ความสำเร็จ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ในวันนี้ และการทำสิ่งที่ดีงามตอบแทนพวกเขา หรือช่วยเหลือพวกเขาในยามลำบากกลับไปนั้นย่อมส่งผลดีที่กลับมาแก่เราเช่นกัน หากเราทำดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การกระทำนั้นก็จะกลายเป็นห่วงโซ่อันยิ่งใหญ่ทำให้เรามีมาตรฐานชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

Gratitude #เชื่อในคุณค่าของความกตัญญู

        ความกตัญญู มาจากหน่วยพื้นฐานเล็กๆ อย่าง ครอบครัว ที่สร้างชีวิตพวกเราให้เกิดขึ้นมา เรามีพ่อ แม่ ผู้ให้กำเนิด ฟูมฟัก เลี้ยงดูเรา เรามี พี่น้อง ที่ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความรัก  ความห่วงหา ดูแลเอาใจใส่ ตอบแทนกัน สิ่งนี้คือจุดเริ่มต้นของความกตัญญู ที่เป็นรากแก้วของการดำเนินชีวิต เมื่อใดที่รากหยั่งลึกย่างมั่นคงแล้ว จะก่อให้เกิดสังคมแห่งความกตัญญู และเป็นรากฐานที่จะทำให้ประเทศยั่งยืน นี่คือสิ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ให้คุณค่าและยึดถือมาตลอด 

        เรากำลังจะก้าวสู่ยุคใหม่ทางเศรษฐกิจ และการสร้างนวัตกรรมควบคู่ไปกับความยั่งยืน มีคนหลากหลายรุ่นเข้ามา ดังนั้น เราต้องสร้างคนรุ่นใหม่ด้วยการปลูกฝังให้พวกเขามีมุมมอง ทัศนคติที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ ซื่อตรงกับลูกค้า และคู่ค้า นี่คือการปลูกฝังคุณธรรมกตัญญูภายในองค์กร ที่มาจากครอบครัว และแผ่ขยายสู่การสร้างสังคมแห่งความกตัญญู

Gratitude #ความกตัญญู… ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นให้ ‘เป็นไปได้’

        หนังสั้นเรื่อง ความกตัญญู…เท่าชีวิต เกิดขึ้นมาจากความเชื่อในเรื่องคุณค่าของความกตัญญู  ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ใช้ความกตัญญูตอบแทนความรักที่เธอมีให้กับพ่อ ซึ่งเป็นบุพการีที่เลี้ยงดูเธอมาด้วยความรัก ในวันที่พ่อป่วยหนัก เธอจึงทำทุกวิถีทางแม้ต้องแลกกับการทำสิ่งที่เป็นไปได้ยากคือการวิ่งมาราธอนด้วยขาเพียงข้างเดียว เพื่อนำเงินรางวัลมารักษาพ่อ ท้ายที่สุดหัวใจของความรัก ความกตัญญูของเธอนี่เองที่ทำให้ชนะใจคนทั้งหมู่บ้าน 

        เธอวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก พร้อมได้รับเงินบริจาค โดยมีหมอที่เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันให้การช่วยเหลือเธอกับพ่อ ไม้ค้ำยันช่วยเดินที่เขียนว่า “หากเป็นแทนได้ พ่อขอเป็นแทน” นี่อาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างพ่อกับลูกลูกสาวคนนี้ นี่จึงเป็นความอัศจรรย์ของชีวิตที่หล่อเลี้ยงให้โลกใบนี้ให้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างอบอุ่น งดงาม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่หมุนเร็วในทุกวัน

        “ถ้าเรามีความรัก ความเมตตา ความสามัคคี  ซึ่งมีพื้นฐานมาจากความกตัญญู ไม่ว่าจะมีความฝันหรือเป้าหมายอะไร เราจะทำสำเร็จได้ ด้วยความเชื่อที่ว่าความกตัญญู จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ ดังเช่นรตี หญิงสาวผู้พิการคนนี้  เพราะคุณค่าของความกตัญญู เติบโตที่ไหน ที่นั่นจะงดงาม”  

        เครือเจริญโภคภัณฑ์ หวังว่าความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยจากพลังแห่งความกตัญญูจะเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ แม้งานนั้นจะท้าทาย หรือทำให้สำเร็จได้ยากเพียงใดก็ตาม เพราะทุกความกตัญญู ไม่ว่าจะทำเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ย่อมมีความหมายและมีคุณค่าเสมอ