‘มหกรรมพลังงานแห่งอนาคต’ โปรเจกต์ระดมสมองขับเคลื่อนนวัตกรรมสู้วิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืน

ร่วมปลุกกระแสสู้วิกฤตโลกร้อนอย่างยั่งยืนในงาน Sustainable Energy & Technology Asia (SETA) 2022 ที่ผนึก 3 งานบิ๊กชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งได้ Solar+Storage Asia 2022  งานโทคโลยีโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงาน และ  Enlit Asia 2022  ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าของโลก ผสานพลังขับเคลื่อนพลังงานสะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมาย มาร่วมสร้างเวทีพลังงานที่สําคัญของภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป้าหมายสำคัญนั่นคือ ‘มหกรรมพลังงานแห่งอนาคต’ โดยงานนี้ได้ระดมสมอง 300 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน จาก 50 ประเทศทั่วโลก ณ  ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565

3 หัวเรือใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้านพลังงานในระดับอาเซียนและระดับโลก

        Sustainable Energy & Technology Asia (SETA) 2022 เวทีพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย มีบทบาทระดับประเทศในเอเชีย ภูมิภาคอาเซียน และระดับโลก มาร่วมกันแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายด้านพลังงานในประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ

        Enlit Asia 2022 การรวมกันของ PowerGen Asia และ Asian Utility Week ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้าของโลก  

        Solar+Storage Asia 2022 ผู้จัดงานเทคโนโลยีโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงาน ภายใต้หัวข้อ Accelerating ASEAN’s Energy Transition to Achieve Carbon Neutrality 

       โดยวัตถุประสงค์ของงานนี้คือ ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านและก้าวสู่มิติใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในประเทศไทย เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608

CEO Energy Forum

        อีกหนึ่งความน่าสนใจภายในงานมหกรรมนี้คือ เวทีที่รวมผู้นำด้านพลังงานอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือกระดับนานาชาติจาก 50 ประเทศทั่วโลก ร่วมพูดคุยถึง ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข เพื่อนำเสนอทางเลือกในการผลิตพลังงานทดแทนด้วยแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน และพลังงานทางเลือกระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมี Hydrogen Forum, การจับคู่ธุรกิจ และเวที Knowledge Hub Start Up โดยงานนี้จะเป็นจุดหมายของบรรดา Startup จากทั่วโลก 

        “การรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดการลดคาร์บอนสู่อากาศให้เป็นศูนย์ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่ก่อมลพิษ ทั้งน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซ ซึ่งเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายพลังงานและเศรษฐกิจของรัฐบาล ตามการประกาศเจตนารมณ์ในเวทีการประชุม COP26 ที่มีผู้นำระดับโลกร่วมเจรจา พร้อมกับเร่งดำเนินการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศตนเอง” นางวุฒยา หนุนภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวถึงเหตุผลในการจัดงานนี้ซึ่งมาจากแนวโน้มภาวะวิกฤตโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่นับวันจะทวีระดับความรุนแรงขึ้น กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งร่วมมือกันหาทางออกอย่างจริงจัง นำมาสู่การผนึกกำลังครั้งสำคัญในภูมิภาคอาเซียน

ตลาดนัดพลังงาน และ Hosted Buyer Program 

        งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติที่รวบรวมหัวข้อการพูดคุยด้านพลังงานที่หลากหลาย อาทิ นโยบายและแผนด้านพลังงาน การผลิตไฟฟ้า และกริด การบริหารการขนส่ง การพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบชาร์จ และแบตเตอรี่ และการดักจับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ พร้อมพื้นที่ของผู้ซื้อ-ผู้ขาย ผู้ติดตั้งระบบโซลาร์ และระบบกักเก็บพลังงานที่มารวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งในงานมีผู้ร่วมออกบูทมากกว่า 400 บริษัทจาก 70 กว่าประเทศทั่วโลก และผู้เข้าร่วมงานอีกกว่า 15,000 คน

ร่วมเสวนาในหัวข้อ ‘วิจัยสู่นวัตกรรมยั่งยืนสู่ไทยก้าวไกลระดับโลก’

        งานเสวนาจากกระทรวงพลังงาน ที่พร้อมเผยข้อมูลเชิงลึกของแผนพลังงาน PDP ฉบับล่าสุดของไทยที่แรกก่อนใคร โดยเป็นการสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ ‘วิจัยสู่นวัตกรรมยั่งยืนสู่ไทยก้าวไกลระดับโลก’ หรือ Research to Innovation for Sustainable Thailand to Global โดยสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความคิดเพื่อร่วมสร้างนโยบายสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างทางรอดที่ยั่งยืน

Sustainable Energy & Technology Asia (SETA) 2022

        งานจัดขึ้นวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ ไบเทค บางนา หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้างานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ https://setaasia.com/registration/ หรือ https://solarstorageasia.com/registration/ และ https://www.enlit-asia.com/live-event/registration/