ท่องเที่ยว 60 วัด

เที่ยวไทย 60 วัดรับพลังบวก โดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร

ต้องบอกว่าปีนี้นับเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับผู้คนมากมาย โดยเฉพาะคนทำงาน เจ้าของธุรกิจ รวมถึงอีกหลายชีวิตที่ถูกโควิด-19 เล่นงาน ถ้าลองประมวลข่าวสารรายวัน หรือลองไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบของคนรอบตัวจะพบว่า ล้วนเต็มไปด้วยข่าวร้าย หรือ ‘พลังลบ’  

        เมื่อวัคซีนที่จะช่วยปลดปล่อยมนุษยชาติจากโควิด-19 ยังมาไม่ถึง สิ่งที่เราพอจะทำได้ตอนนี้คือการพยายามรักษาสุขภาพกายของเราให้แข็งแรงที่สุด พร้อมทั้งหมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเอาไว้อย่าให้การ์ดตก และเราเชื่อว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ยากจะคาดเดาเช่นนี้คือสุขภาพจิตหรือการมองโลกในแง่บวก

 

 

        การให้ความสำคัญกับการรักษาพลังบวกไว้กับตัวเองเช่นนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรม ‘การท่องเที่ยว 60 วัดรับพลังบวก’ ซึ่งจัดขึ้นในโอกาส 60 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดยท่านรองผู้ว่าการฯ นพดล ภาคพรต ที่ได้จับมือกับ อาจารย์คฑา ชินบัญชร เป็นตัวแทนนำทีมเริ่มต้นเดินทางเส้นทางกรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – สุพรรณบุรี

        เนื่องจากการที่คนไทยรู้สึกถึงการดำเนินชีวิตที่ไม่เป็นปกติทั้งจากโรคโควิด-19 หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ทั้งสภาวะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องการที่พึ่งทางใจจากการทำบุญ อธิษฐานจิต ไหว้พระ เสริมมงคลให้กับชีวิตเราเอง เพื่อรับพลังบวกจากศาสนสถาน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนใกล้เคียงเพื่อชูเอกลักษณ์วิถีไทยที่ทรงเสน่ห์

 

ท่องเที่ยว 60 วัด

เปิดเส้นทางท่องเที่ยว 60 วัดรับพลังบวก 

        ทริปนี้เริ่มต้นจากการเดินทางไป วัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอพรในเรื่องของการค้าขาย การเดินทางและการประสบความสำเร็จซึ่งวัดถ้ำเสือเป็นวัดเก่าแก่แต่โบราณมีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา ตัวองค์พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์เกษแก้วปราสาท องค์พระเจดีย์เป็นสีอิฐทั้งองค์แบ่งเป็นชั้นต่างๆ หลายชั้น แต่ละชั้นจะประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆมากมายจนถึงชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย และการเดินทางขึ้นวัดถ้ำเสือแห่งนี้ยังจะได้บารมีเนื่องจากการขึ้นมาสักการะต้องใช้ความพยายามในการขึ้นมาสักการะทั้งสูงชัน อดร้อน อดฝน อดหนาว ได้ขันติบารมีคือความอดทนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ

 

ท่องเที่ยว 60 วัด

 

        จากนั้นมาต่อที่ วัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี บนเทือกเขาในเขตอำเภออู่ทองเป็นวัดที่สวยงามสงบเงียบ รายล้อมด้วยธรรมชาติ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าเยี่ยมชมในความเป็นธรรมชาติ มีสิ่งก่อสร้างในความเชื่อทางศาสนาที่มีอายุนับพันปี ที่งดงามทั้งรูปแบบ มากด้วยคุณค่า มีเรื่องราวที่น่าศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของประวัติศาสตร์ที่ยังคงปริศนา สถานที่ตั้งถึงแม้จะอยู่แยกห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองสุพรรณ แต่ความสวยงามก็คุ้มค่ากับการเดินทางมาสักการะ

        อีกสถานที่หนึ่งที่พุทธศาสนิกชนควรมาเยือนคือ รอยพระพุทธบาทวัดเขาดีสลัก เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองสร้างด้วยหินทรายแดง มีลักษณะแตกต่างจากรอยพระพุทธบาทที่พบตามที่อื่นๆ คือ  เป็นรอยพระพุทธบาทนูนต่ำ ขนาดกว้างประมาณ 65.5 ซม. ยาว 141.5 ซม. นักโบราณคดีให้ความเห็นแตกต่างกันไป บางท่านว่าเป็น ศิลปะสมัยทวาราวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-16 บางท่านว่า แม้รูปแบบลวดลายจะคล้ายกับศิลปะสมัยทวาราวดี แต่ก็มีรูปแบบอื่นเข้ามาปะปน ซึ่งอาจเป็นผลงานที่สร้างในสมัยอยุธยา ราวพุทธศวรรษที่ 19-23 ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม นั้นเป็นการสันนิษฐานจากข้อมูลเบื้องต้น ที่ต้องหาหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมถึงกำเนิดที่แท้จริงของงานพุทธศิลปะชิ้นนี้และนอกจากนี้ที่วัดเขาดีสลักแห่งนี้ ยังขุดค้นพบโพรงหินภายในมีพระพุทธรูปและโบราณวัตถุต่าง ๆ อีกหลายชนิด

 

ท่องเที่ยว 60 วัด

 

        โอกาสนี้ อาจารย์คฑา ชินบัญชร ในฐานะตัวแทนโครงการยังได้ให้ข้อคิดแก่ผู้ร่วมทริปอีกว่า นอกเหนือจากการที่ทุกคนได้มาทำบุญไหว้พระได้นำพลังของธรรมชาติในการกำเนิดชีวิต ดิน น้ำ ลม ไฟ รวมถึงความงดงามของวัดแต่วัดจะเสริมสร้างมงคลให้ชีวิตแล้วยังจะส่งพลังดีๆ ให้แก่จิตใจของเราชุ่มชื้นและชุมชนรอบข้างอีกด้วย ทั้งในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างได้มีจิตใจที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในภาวะนี้ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ แววตาที่มีความสุขของตัวเราที่ส่งต่อให้กับพี่น้องชาวไทยในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศ อันนี้แหละที่เป็นพลังบวกดีๆ ที่จะทำให้ประเทศไทยมีความสุข อาจารย์คฑา ชินบัญชร จึงอยากเชิญชวนให้คนไทยออกมารับพลังบวก โครงการดีๆ เที่ยวไทย 60 วัด รับพลังบวกกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างรอยยิ้มและกอดเมืองไทยไปด้วยกัน