เมื่อขวดพลาสติก 7.6 ล้านขวด แปลงร่างสู้ภัยหนาว

ผ้าห่มจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 7.6 ล้านขวด ต้านภัยหนาวและช่วยลดโลกร้อน

        แม้จะเข้ากลางเดือนมกราคมแล้ว หลายๆ พื้นที่ยังคงมีอากาศหนาวจัดอยู่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รู้หรือไม่ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 2 จังหวัดที่เคยมีอุณหภูมิติดลบ สถิติประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2517 นั่นคือ จ.สกลนคร (อ.เมือง) อุณหภูมิต่ำสุด -1.4 องศาเซลเซียส และจ.เลย (อ.เมือง) อุณหภูมิต่ำสุด -1.3 องศาเซลเซียส

        เมื่อความหนาวมาพร้อมกับความไม่พร้อม ทั้งในเรื่องของเครื่องนุ่งห่ม อาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ หรือเรียกว่า Hypothermia ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากการที่อุณหภูมิร่างกายลดลงจากปกติอยู่ที่ 37 องศา ซึ่งถ้าไปต่ำกว่า 35 องศา ทำให้หัวใจ ระบบภูมิคุ้มกัน และอวัยวะอื่นๆ ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เป็นเหตุที่สามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ระบบหายใจล้มเหลว และอาจถึงแก่ชีวิต

        ดังนั้นแล้ว มีปัจจัยง่ายๆ อย่างเช่นเครื่องนุ่งห่มที่เพียงพอ ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวนั้นสามารถรับมือถืออากาศอันหนาวเหน็บ และลดความอันตรายที่เกิดจากภัยหนาวนี้ได้

        ‘ผ้าห่ม’ จากขวดพลาสติกรีไซเคิล จึงเข้ามามีบทบาทในการต้านภัยหนาวและช่วยลดโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการหมุนเวียนทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

        โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบความใส่ใจและรักษ์โลก ผ่านโครงการ ‘ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว’ ปีที่ 21 ด้วยการนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่มที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือ Recycled PET (rPET) ผลิตเป็น ‘ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก’ จำนวน 2 แสนผืน ซึ่งช่วยลดจำนวนขวดพลาสติกได้ถึง 7.6 ล้านขวด ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตลง 60% และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 32% โดยคุณภาพของผ้าห่มยังคงความนุ่มและความอบอุ่นเหมือนเช่นเคย

        ซึ่งปีนี้ทางโครงการฯ ได้ส่งมอบความอบอุ่นไปยังพี่น้องที่ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 15 จังหวัด 194 อำเภอ พร้อมมอบโอกาสด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านกีฬา โดยมุ่งหวังให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด ‘Beyond the Green Blanket… a Sustainable Community of Giving มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน’

        ความอบอุ่นที่ได้จากผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ยังได้สร้างความยั่งยืนให้กับโลก โดยเฉพาะการลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติกด้วยการนำขวดรีไซเคิลมาสร้างประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อีกทั้งยังช่วยลดมลพิษจากขวดพลาสติก เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน รวมทั้งเป็นแก้ปัญหาโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

ไทยเบฟ