ไม่ต้องไปส่งฉันที่ บขส. ดู๊! 15 เส้นทางหยุดเดินรถระหว่างประเทศชั่วคราว ตามประกาศจาก บขส.

ไม่ต้องไปส่งฉันที่ บขส. ดู๊! เพราะเขาหยุดเส้นทางเดินรถชั่วคราวแล้ว 15 เส้นทาง – สำหรับใครที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางโปรดเช็กด่วน แต่หากไม่จำเป็นจริงๆ พักผ่อนอยู่บ้านไปก่อนจะปลอดภัยที่สุด

        ตามที่รัฐบาลลาวและกัมพูชาได้ประกาศกำหนดมาตรการการเข้าเมืองก่อนหน้านี้ โดยจะมีการปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) จึงทำการประกาศแจ้งหยุดเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศชั่วคราว

        ซึ่งประกอบด้วย เส้นทางประเทศไทย – สปป.ลาว จำนวน 13 เส้นทาง และเส้นทางประเทศไทย – กัมพูชา 2 เส้นทาง รวม 15 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

        เส้นทางสายที่ 1 หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์

        เส้นทางสายที่ 2 อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์

        เส้นทางายที่ 3 อุบลราชธานี – ปากเซ

        เส้นทางสายที่ 4 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต

        เส้นทางสายที่ 5 ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์

        เส้นทางสายที่ 6 กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์

        เส้นทางสายที่ 7 นครพนม – ท่าแขก

        เส้นทางสายที่ 8 เชียงใหม่ – หลวงพระบาง

        เส้นทางสายที่ 9 อุดรธานี – หนองคาย – วังเวียง

        เส้นทางสายที่ 10 กรุงเทพฯ – ปากเซ

        เส้นทางสายที่ 11 เชียงราย – เชียงของ – บ่อแก้ว

        เส้นทางสายที่ 14 เลย – แขวงไชยะบุรี – หลวงพระบาง

        เส้นทางสายที่ 15 น่าน – หลวงพระบาง

 

ประเทศกัมพูชา

        เส้นทางสายที่ 12 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – เสียมราฐ

        เส้นทางสายที่ 13 กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ – ปอยเปต – พนมเปญ