Alpha Investor

Alpha Investor: นักลงทุนผู้แสวงหาอัลฟา

อัลฟาจากการลงทุนคือสิ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับความมั่งคั่งของคุณอย่างมหาศาล อัลฟาจากการลงทุนคือต้นตอของวลีที่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยกล่าวไว้ว่า สิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลกคือผลตอบแทนทบต้น ซึ่ง วอร์เรน บัฟเฟตต์ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วถึงผลตอบแทนของเงินลงทุนที่เติบโตกว่า 15,000 เท่าในช่วงเวลา 53 ปีระหว่างปี 1964-2018

        ลองดูตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆ ดังนี้

        สมมติคุณลงทุนด้วยเงิน 1 ล้านบาทเป็นเวลา 20 ปี

        ด้วยผลตอบแทนเงินฝากออมทรัพย์ 0.5% เงินคุณจะโตเพียง 10% เป็น 1.1 ล้านบาท

        ด้วยผลตอบแทน 3% จากตราสารหนี้ เงินคุณจะโต 80% เป็น 1.8 ล้านบาท

        ด้วยผลตอบแทน 6% จากกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เงินคุณจะโต 320% เป็น 3.2 ล้านบาท

        ด้วยผลตอบแทน 12% จากหุ้น เงินคุณจะโต 964% เป็น 9.64 ล้านบาท

        ถ้าคุณสร้างอัลฟาได้อีก +3% คือทำผลตอบแทนได้ 15% ต่อปี เงินคุณจะโต 1,600% เป็น 16 ล้านบาท

        ถ้าคุณสร้างอัลฟาได้อีก +8% คือทำผลตอบแทนได้ 20% ต่อปี เงินคุณจะโต 3,834% เป็น 38.4 ล้านบาท

        นี่ล่ะครับคือความแตกต่างที่เกิดจาก ‘อัลฟา’ ในโลกของการลงทุน

 

        Alpha Investor หมายถึงนักลงทุนผู้แสวงหาอัลฟา คือนักลงทุนที่พยายามก้าวข้ามขีดจำกัดของนักลงทุนทั่วไป คือนักลงทุนที่พยายามสร้างผลตอบแทนให้ได้มากกว่าตลาด คือผู้ที่แสวงหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เงินลงทุนได้ทำงานแทนเรา

        Alpha ในโลกของการลงทุนหมายถึงการสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าตลาด เช่น ถ้าคุณเน้นสร้างผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย ทางเลือกของการลงทุนคุณก็มีได้ตั้งแต่การฝากออมทรัพย์ ฝากประจำ ถ้าคุณมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นอีกหน่อยก็อาจจะมีการลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ หรือถ้าคุณรู้จักทางเลือกใหม่ๆ คุณอาจกลายเป็นผู้ลงทุนใน Peer to peer lending ซึ่งกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในโลกปัจจุบันซึ่งในประเทศไทยก็เริ่มมีแล้ว และให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยที่สูงกว่า 10%

        ถัดจากตราสารหนี้แล้วก็ยังมีโอกาสการลงทุนอีกมาก การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า ที่คุณไม่ต้องเป็นเจ้าสัวก็สามารถมีส่วนเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าหรือออฟฟิศสำนักงานได้ การลงทุนในทองคำ การลงทุนในหุ้น ในอนุพันธ์ หรือแม้แต่การลงทุนในนาฬิกา กระเป๋า ภาพเขียน ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมได้ทั้งสิ้น

        กุญแจการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างอัลฟาได้ในระยะยาวนั้นอยู่ที่การสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญให้กับตัวเอง ไม่ว่าคุณจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสำเร็จได้ทั้งนั้น สำคัญคือคุณต้องรู้ลึก รู้จริง ซึ่งเราจะมาถอดบทเรียนความสำเร็จของแต่ละตำนานการลงทุนผ่านพื้นที่คอลัมน์ Alpha Pro 

 

        ความหมายของ Financial Wellness ซึ่งผู้เขียนขอแปลว่า ‘ความสุขทางการเงิน’ นั้นหมายถึงการที่เรารู้สึกดีต่อสถานะทางการเงินของเราในวันนี้ และอนาคต ความสุขทางการเงินนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีหนี้เลย แต่หมายถึงการคุณมีหนี้ที่เหมาะสม และสามารถบริหารจัดการได้ คุณมีเงินสำรองก้อนหนึ่งที่พร้อมจะใช้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และคุณมีเงินออมอีกส่วนหนึ่งที่นำไปลงทุนเพื่ออนาคต

        การมีความสุขทางการเงินนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีเงินมากมหาศาล ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีอิสรภาพทางการเงิน คือแค่เฉพาะดอกผลจากการลงทุนก็เพียงพอใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ แต่ความสุขทางการเงินนั้นหมายถึงการที่คุณสามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างไม่ลำบาก สามารถดูแลครอบครัวได้ สามารถดูแลตัวเองได้ยามแก่ชรา และมีเงินสักก้อนเอาไว้ส่งต่อให้รุ่นถัดไป

        สุดท้ายแล้วถ้าคุณสามารถสร้างอัลฟาจากการลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ ‘ศักยภาพทางการเงิน’ ของคุณจะแตกต่างจากคนอื่นมาก ซึ่งผลตอบแทนที่มากกว่าจะทำให้คุณเข้าสู่จุด Financial Wellness ได้ง่ายกว่ามาก คุณจะสามารถมีชีวิตวันนี้ที่เลือกได้มากกว่า คุณสามารถมีทางเลือกการศึกษาให้บุตรที่มากขึ้น และสามารถมีชีวิตบั้นปลายที่สะดวกสบาย และสงบสุข