ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว

20 ปี ‘ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว’ สานต่อปณิธานแห่งการให้ ส่งมอบผ้าห่มครบ 4 ล้านผืน

จุดเริ่มต้นของคำว่า ‘คนไทย ให้กันได้’ ได้ก่อเกิดความหมายของแนวคิด ‘การให้ที่ยั่งยืน’ จากแนวคิดครั้งนั้นจนถึงวันนี้ การส่งมอบความอบอุ่นจากผ้าห่มได้สร้างความสุขอย่างต่อเนื่องมาตลอด 20 ปีเต็มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ทุรกันดารทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 4 ล้านผืนใน 45 จังหวัด เกิดเป็นโครงการเพื่อสังคม ‘ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว’

        ไทยเบฟได้ส่งต่อน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม และความอบอุ่นใจให้กับชุมชนต่างๆ ในทุกพื้นที่ที่ลงไปเยี่ยมเยียน โดยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในทุกพื้นที่และทุกช่วงเวลา

 

ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว

ปีที่ภัยหนาวครั้งใหญ่มาเยือน

        ในปี พ.ศ. 2543 ภัยหนาวครั้งใหญ่ได้เข้าปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทย อุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากความหนาวเย็นอย่างรุนแรง จนมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

        เมื่อ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ทราบถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหนาว ได้มีความห่วงใยถึงพี่น้องคนไทยด้วยกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือและแบ่งปันจากปณิธานอันแน่วแน่ของคุณหญิงวรรณา ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า ‘คนไทย ให้กันได้’ และก่อเกิดเป็นโครงการ ‘ช้าง รวมใจต้านภัยหนาว’ นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น ‘ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว’ ในปัจจุบัน

การเดินทางของผ้าห่มผืนเขียว

        ด้วยความตั้งใจเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นให้พี่น้องคนไทย โครงการ ‘ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว’ ได้มอบผ้าห่มปีละ 200,000 ผืน จึงนับเป็นเวลา 20 ปีเต็ม ที่ผ้าห่มผืนเขียว จำนวนรวมทั้งสิ้น 4,000,000 ผืนนี้ ได้ห่มคลุมให้ทุกคนคลายหนาว และแผ่ขยายความอุ่นไปสู่ผู้ประสบภัยรวม 45 จังหวัด 574 อำเภอ 52,367 หมู่บ้าน

        “ผ้าห่มผืนเขียวยังออกเดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในต่างประเทศด้วย ทั้งเหตุการณ์อุทกภัยและแผ่นดินไหวในเนปาลและญี่ปุ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กำลังเดือดร้อนให้รอดพ้นจากเหตุการณ์วิกฤตอย่างปลอดภัย และเพิ่มความรู้สึกอุ่นใจได้ทันท่วงที”

        คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 

ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว

1 ปัน 1 อุ่น

        ด้วยปณิธานแห่งการ ‘ให้’ ได้ก่อเกิดเป็นแรงใจที่ทำให้หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งมอบความอบอุ่นกับโครงการ ‘ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว’ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับความงดงามที่ปรากฏในองค์กรไทยเบฟ นั่นคือการที่พนักงานทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความอบอุ่นผ่านกิจกรรม 1 ปัน 1 อุ่น จนเกิดเป็นพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ขยายสู่สังคมแห่งการให้ และการแบ่งปัน ภายใต้แนวคิด ‘Beyond the Green Blanket… A Sustainable Community of Giving มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน’

‘พลัง’ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน

        จากปณิธานและความปรารถนาดีแห่งการให้ ทำให้หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคาราวานเพื่อส่งต่อและส่งมอบความอบอุ่นผ่านโครงการฯ เช่น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่นำขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มมามอบให้แก่เด็กๆ และชาวบ้าน รวมถึงกิจกรรมออกบูธจากบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกิจกรรมสันทนาการจากกลุ่มนักศึกษาเบตา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ความร่วมมือจากทุกองค์กรจึงก่อให้เกิดเป็นพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งไม่เพียงแค่ช่วยพี่น้องคนไทยให้หายหนาว แต่ยังขับเคลื่อนสังคมให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืนได้ด้วยการให้

 

ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว

เชื่อในพลังของการให้

        คาราวานรถบรรทุกผ้าห่มผืนสีเขียวเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกล เพื่อมอบความอบอุ่นให้กับคนไทยที่ประสบภัยหนาวทุกๆ ปี และในทุกเส้นทางที่ไป ยังนำความห่วงใยและรอยยิ้มไปมอบให้กับพี่น้องชาวไทย ผ่านกิจกรรมสันทนาการเติมเต็มความสุขจากพันธมิตรที่ร่วมเดินทางไปมอบผ้าห่ม

        “ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคาราวานแห่งความอบอุ่น ไทยเบฟยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งต่อรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่พี่น้องคนไทยต่อไป โดยมุ่งหวังให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันสร้างสังคมไทย”

        คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

สร้างสังคมแห่งการ ‘ให้’ ที่ยั่งยืน

        จากผ้าห่มผืนแรกที่ถักทอด้วยความตั้งใจจริง เพื่อมอบความอบอุ่นและรอยยิ้มให้คนไทยที่ประสบภัยหนาว สู่การเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยที่คนไทยยังคงมีให้แก่กันเสมอมา และเป็นกำลังสำคัญเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนสังคมแห่งการให้ รวมถึงปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าแห่งการแบ่งปัน ช่วยเหลือ และมอบโอกาสให้ชีวิตในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา และสาธารณสุขผ่านกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ นำมาซึ่งความสุขที่คนไทยส่งให้ถึงกัน ตอกย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ด้วยความต้องการสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนต่อไป

ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว

โครงการ ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว

        บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังคงตั้งมั่นที่จะส่งต่อรอยยิ้มและความอบอุ่นแก่พี่น้องคนไทย ผ่านโครงการ ‘ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว’ ต่อไป โดยมุ่งหวังให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพราะ ‘มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน’

        www.thaibev.com/blanket/index.php