เอไอเอ อิสระ พลัส

เอไอเอ อิสระ พลัส: ยืดหยุ่น อุ่นใจ ให้อิสระในการเลือก รอบด้านในการคุ้มครอง

เพราะความท้าทายของธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันคือการเข้าใจกลุ่มบริโภครุ่นใหม่ที่มีความยืดหยุ่นในชีวิตสูง มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างอิสระ ไม่ชอบความวุ่นวาย แต่ก็มีภาระหน้าที่รับผิดชอบมากมาย และยังคำนึงถึงความมั่นคงในชีวิต ดังนั้น การมีประกันชีวิตที่ครอบคลุม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ สร้างความมั่นใจให้กลุ่มผู้ซื้อว่าจะมีคนดูแล รวมถึงให้คำแนะนำได้อย่างมืออาชีพ จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ธุรกิจประกันชีวิตยุคใหม่ต้องตีให้แตก

        เมื่อมองไปในธุรกิจประกันชีวิตที่มีประสบการณ์ยาวนาน มีความมั่นคง และมีการเติบโตสม่ำเสมอ เอไอเอ (AIA) ในฐานะบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของโลก* ก็มักเป็นชื่อแรกๆ ที่เรานึกถึง ด้วยการบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้ซื้อประกันแทบทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ เอไอเอ อิสระ พลัส ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ‘เอไอเอ ยูนิต ลิงค์’ (AIA Unit Linked) ซึ่งเป็นประกันชีวิตที่สามารถปรับแผนให้เข้ากับชีวิตในทุกช่วงวัยได้ด้วยประกันฉบับเดียว ลดความยุ่งยาก เพิ่มความยืดหยุ่น ตอบโจทย์คนรุ่นปัจจุบันซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นกำลังซื้อที่สำคัญได้เป็นอย่างดี พร้อมโอกาสในการรับผลตอบแทนสูงขึ้น ผ่านหลากหลายกองทุนที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการ 

        เมื่อทั้งความอิสระและความมั่นคงต่างก็เป็นความต้องการที่สำคัญทั้งคู่ ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคลและทุกช่วงชีวิต จึงนับเป็นการตอบโจทย์ธุรกิจประกันชีวิตยุคใหม่อย่างแท้จริง

หมายเหตุ * ข้อมูลจาก Bloomberg วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 

เอไอเอ อิสระ พลัส

วงเงินคุ้มครองสูง ปรับเปลี่ยนได้ 

        เอไอเอ อิสระ พลัส เป็นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน หรือยูนิต ลิงค์ ที่ตอบโจทย์คนรักอิสระ โดยเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มองหาแผนประกันชีวิตที่มีความยืดหยุ่นในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูงสุดถึง 250 เท่าของเบี้ยประกันหลัก** ซึ่งเมื่อเทียบกับแบบประกันชีวิตอื่นในกรณีจ่ายเบี้ยเท่ากัน เอไอเอ อิสระ พลัสถือว่าให้ความคุ้มครองที่มากกว่าหลายเท่าตัว รวมถึงการวางแผนการชำระเบี้ยประกันภัยที่สามารถหยุดพักชำระได้ในกรณีที่จำเป็น แต่มีเงื่อนไขคือสามารถทำได้หลังจากปีที่ 3 เป็นต้นไป และกรมธรรม์จะต้องมีมูลค่าเพียงพอในการจ่ายค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ** จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 250 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง สำหรับเพศหญิงอายุ 1 เดือน – 30 ปี สุขภาพมาตรฐานเท่านั้น โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดขึ้นอยู่กับเพศและอายุ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

 

ปรับทุนประกันตามสถานการณ์ด้วยกรมธรรม์เล่มเดียว

        ในช่วงชีวิตหนึ่งเราอาจจะต้องการทุนประกันต่างไปตามสถานการณ์ เช่น การแต่งงาน มีลูกคนแรก มีลูกคนที่สอง ช่วงลูกเรียนจบ และช่วงเกษียณ ประกัน เอไอเอ อิสระ พลัสสามารถตอบโจทย์ความคุ้มครองตามสถานการณ์นี้ได้ด้วยกรมธรรม์เล่มเดียว เพราะความยืดหยุ่นในการปรับทุนประกัน ในขณะที่ประกันแบบเดิมอาจต้องใช้ถึง 5 ฉบับในการทำแผนแบบเดียวกันกับที่เอไอเอ อิสระ พลัสทำ ซึ่งการซื้อกรมธรรม์เพิ่มอาจจะเป็นสิ่งที่ครอบครัวที่กำลังสร้างตัวไม่ต้องการภาระความกดดันจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เข้ามาในช่วงเวลานั้น

 

เอไอเอ อิสระ พลัส

สร้างกองทุนสุขภาพส่วนตัวได้ด้วย เอไอเอ อิสระ พลัส 

        สุขภาพนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้คนในยุคปัจจุบันคำนึงถึง ในเรื่องความคุ้มครองสุขภาพ เอไอเอ อิสระ พลัสสามารถแนบสัญญาสุขภาพได้เหมือนกับประกันแบบทั่วไป แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเอไอเอ อิสระ พลัสสามารถแนบประกัน แบบ UDR (Unit Deducting Rider) หรือประกันสุขภาพแบบขายคืนหน่วยลงทุนได้ ซึ่งการแนบประกัน UDR มีประโยชน์คือเป็นการออมเพื่อวันข้างหน้า (Pre-funding concept) โดยเป็นการจ่ายค่าประกันสุขภาพที่มากกว่าปกติ โดยมีเงินส่วนหนึ่งจะถูกนำไปลงทุนตามกองทุนที่ลูกค้าได้เลือกไว้ และเมื่อยามเกษียณที่เราอาจจะรายได้น้อยลงหรือไม่มีรายได้ เงินส่วนนี้ก็จะช่วยในเรื่องค่าการประกันสุขภาพ กล่าวคือเรายอมจ่ายแพงในวันที่เรามีรายได้ดี เพื่อในวันหน้ายามที่เราไม่มีรายได้นั่นเอง

 

เอไอเอ อิสระ พลัส

คุ้มครองรอบด้านกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

        นอกจากประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันเอไอเอ อิสระ พลัสยังให้ความคุ้มครองทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ TPD ที่มากับกรมธรรม์เอไอเอ อิสระ พลัสทุกฉบับ ยกตัวอย่าง กรณีอัมพาต สาเหตุของอัมพาตอาจจะมีจากหลายสาเหตุ ซึ่งบางสาเหตุอาจจะเกิดเฉียบพลันได้ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง นอกจากส่งผลกระทบในเรื่องของจิตใจและร่างกาย ยังมีผลกระทบด้านการเงินในการรักษาและดูแลที่ตามมา ดังนั้น การมีความคุ้มครอง TPD ที่จ่ายเป็นเงินก้อนให้แก่ผู้เอาประกันสามารถทำให้ผู้ป่วยนั้นสบายใจเรื่องการเงิน และมุ่งเน้นในการฟื้นฟูจิตใจและร่างกายได้อย่างเต็มที่ ยกตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ TPD เช่น ผู้เอาประกันเป็นอัมพาตและแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะนั้นผู้เอาประกันมีเอไอเอ อิสระ พลัส ทุนประกัน 10 ล้านบาท ผลประโยชน์ที่ได้รับคือผู้เอาประกันจะได้รับค่าสินไหม 10 ล้านบาท และความคุ้ม TPD จบลงหลังจากจ่ายสินไหม แต่ประกันชีวิตทุนประกัน 10 ล้านยังคงอยู่ อีกหลายสิบปีต่อมาเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ก็ได้สินไหมกรณีเสียชีวิตอีก 10 ล้านบาท 

 

เอไอเอ อิสระ พลัส

เอไอเอ อิสระ พลัส ตอบโจทย์คนรักอิสระที่ต้องการความมั่นคง

        หลายคนมีภาพจำเกี่ยวกับประกันชีวิตในรูปแบบเดิมๆ ที่มีเงื่อนไขไม่ยืดหยุ่นกับชีวิตที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง ทำให้พลาดความเข้าใจที่ถูกต้องและประโยชน์ของการทำประกันชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย แต่เอไอเอ อิสระ พลัสจะลบภาพเก่าๆ เหล่านั้นไปได้ กับประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้อิสระ ปรับเปลี่ยนได้ เหมาะสำหรับคนต้องการเน้นความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ รวมไปถึงสามารถเลือกการลงทุนได้ พร้อมโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ที่สำคัญคือครอบคลุมทุกความต้องการในทุกช่วงชีวิต ผ่านเอไอเอซึ่งเป็นผู้นำในตลาดยูนิต ลิงค์ ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพมาตลอด 

 

เอไอเอ อิสระ พลัส

 

        สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ เอไอเอ อิสระ พลัส และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในกลุ่มเอไอเอ ยูนิต ลิงค์ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ AIA Call Center 1581