บริติช เคานซิล

ติดปีกอนาคตไกลให้เด็กๆ เรียนได้มากกว่าภาษา รู้มากกว่าในห้องกับ Secondary Plus ที่บริติช เคานซิล

นอกเหนือจากหลักวิชาการ ความสนุกสนานและประสบการณ์จริงคือส่วนผสมสำคัญที่ช่วยทำให้การเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างและสร้างสรรค์ ไม่จำเจหรือชวนง่วงเหมือนในห้องเรียนอีกต่อไป ประกอบกับความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษมากว่า 80 ปี ทำให้ บริติช เคานซิล เป็นสถาบันการสอนภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งที่เข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนเป็นอย่างดี และรู้ใจว่าการเรียนรู้แบบไหนจะพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กรุ่นใหม่ได้มากที่สุด จึงเปิดคอร์ส Secondary Plus สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษา หรืออายุ 12-17 ปี ซึ่งได้ยกขบวนการสอนด้วยกิจกรรมมันๆ สำหรับวัยทีนโดยเฉพาะ

 

บริติช เคานซิล

เรียนได้มากกว่าภาษา รู้มากกว่าในห้องกับ Secondary Plus

        Secondary Plus เป็นมากกว่าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษและแตกต่างจากหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เพราะถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา และสอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 2,000 ชั่วโมง ซึ่งได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (หรือเทียบเท่า) พร้อมนำเสนอแนวการสอนที่รองรับวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน

        อีกทั้งเน้นการเรียนแบบปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความมั่นใจของผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านหัวข้อที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น วิถีการดำเนินชีวิต สิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และอาหารประจำถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกกว้าง ที่สำคัญที่สุดคือช่วยส่งเสริมทักษะใหม่ให้น้องๆ ทุกคนสามารถนำไปต่อยอดใช้ได้จริงในอนาคต

กิจกรรมเด่น เน้นการปฏิบัติจริง ต่อยอดการเรียนรู้ เคล็ดลับสื่อสารภาษา

        ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของคอร์ส Secondary Plus จะถูกนำเสนอผ่านกิจกรรมการฝึกพูดและเขียนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ทั้งการนำเสนอเรื่องราวหน้าชั้นเรียน การโต้วาที การสัมภาษณ์ รวมถึงการพูดคุยและอภิปรายหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนั้น ทำให้น้องๆ ได้พัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษและรู้เรื่องราวของสังคมโลกไปพร้อมกัน

        นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะชีวิตที่ช่วยให้น้องๆ ได้ฝึกค้นคว้าข้อมูลและจุดประกายความคิดในมุมมองใหม่ โดยทุกคนจะได้ทำความรู้จักและฝึกวางแผนแคมเปญด้านการตลาด การออกแบบวิดีโอเกม ฝึกการเขียนนิยาย รวมถึงการออกแบบโครงการเพื่อสังคม เช่น โครงการการเล่นกีฬาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้คน หรือนำเสนอวิธีแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ

        กิจกรรมที่บริติช เคานซิลออกแบบไว้ นอกจากจะอัพเกรดทักษะภาษาอังกฤษของน้องๆ ให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้ว ยังส่งเสริมทักษะที่จำเป็นกับการเรียนรู้ผ่านการฝึกทำงานเป็นกลุ่มกับเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งจะได้ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา รวมถึงทักษะความเป็นผู้นำที่สามารถนำเสนอความคิดของตัวเอง และสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ โดยทักษะทั้งหมดนี้ สำคัญอย่างมากในการดำเนินชีวิตต่อไปในโลกปัจจุบันและในมหาวิทยาลัย

ติดปีกอนาคตและความสำเร็จให้เด็กๆ ทุกคนภูมิใจสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

        ความโดดเด่นของคอร์ส Secondary Plus คือครูผู้เชี่ยวชาญจะคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ช่วยให้น้องๆ มีส่วนร่วมในห้องเรียนมากที่สุด รวมถึงจะได้ประเมินทักษะต่างๆ ของตัวเองหลังทำโปรเจ็กต์จบ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ รู้จุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียน และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้สอนของบริติช เคานซิลได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ

        รวมถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การนำเสนอหน้าชั้น การโต้วาที ทำคลิปวิดีโอ และการสัมภาษณ์ โดยภาษาอังกฤษจะเป็นตัวช่วยสร้างมิตรภาพกับเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียน นำไปสู่การพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะผู้นำ และการร่วมมือกันในกลุ่ม คอร์ส Secondary Plus จึงช่วยให้น้องๆ ประสบความสำเร็จทั้งในการเรียนที่โรงเรียน ทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบทั้งในโรงเรียน และเตรียมตัวเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยด้วย

 

บริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล

Secondary Club บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สนุกกับการใช้ภาษา

        สำหรับน้องๆ ที่ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เข้มข้นมากขึ้น บริติช เคานซิลก็มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วย นั่นคือ Secondary Club โดยจะสร้างบรรยากาศให้ทุกคนร่วมกันใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนให้น้องๆ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ทั้งการแข่งขันการอ่านและการพูด และการประกวดศิลปะ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการเติมเต็มประสบการณ์และการนำเสนอผลงานในระดับสากล

        ความพิเศษมากๆ ของคอร์ส Secondary Plus คือมีกิจกรรมออนไลน์นอกเวลาเรียนที่ช่วยเสริมการเรียนรู้ของน้องๆ ให้สามารถฝึกภาษาอังกฤษได้จากทุกที่ทุกเวลา ด้วยกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เชื่อมโยงกับหัวข้อที่เรียนในชั้นเรียน ทำให้ได้ทบทวนบทเรียนและฝึกคิดวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันไปด้วยกัน ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพของน้องๆ ได้ในหลายมิติและรอบด้านมากไปกว่าการใช้ภาษาอังกฤษ

            เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกกว้างและเดินหน้าสู่อนาคตไกล น้องๆ สามารถดูรายละเอียดและสมัครเรียนคอร์ส Secondary Plus ของบริติช เคานซิล ที่มุ่งเน้นพัฒนาความมั่นใจให้ทุกคนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงอย่างได้ผล ได้ที่ www.britishcouncil.or.th/english/children/secondary แล้วมาสนุกกันนะ

 

British Council

        องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร มุ่งสร้างสรรค์องค์ความรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนของสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกผ่านงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ การศึกษา และภาคประชาสังคม โดยการสร้างประโยชน์ระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศที่ทำงานด้วย เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นโดยการสร้างโอกาส สร้างเครือข่าย และสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน