โรงพยาบาลสินแพทย์

ทุกการรักษาคือความใส่ใจ มาตรการป้องกันของโรงพยาบาลสินแพทย์ที่ตอกย้ำความใส่ใจช่วงโควิด-19

ในสถานการณ์โควิด-19 ที่สร้างความหวาดกลัวและตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนส่วนใหญ่ ทำให้คนไข้หลายคนเลือกที่จะไม่เข้ารับการรักษาและติดตามโรคประจำตัวเดิมที่เป็นอยู่แล้ว หรือโรคใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น เพียงเพราะกลัวว่าโรงพยาบาลจะเป็นจุดแพร่กระจายเชื้อ แต่กลับมองข้ามผลเสียที่จะตามมาหากไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

        โรงพยาบาลสินแพทย์ ซึ่งมีความห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 จึงนำร่องเปิดตัวบริการใหม่ที่โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา ด้วยความใส่ใจต่อผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลทุกคน ทั้งคลินิกพิเศษตรวจหวัดและบริการตรวจโควิด-19 แบบ Drive Thru ซึ่งเปิดอาคารใหม่สำหรับคลินิกดังกล่าวโดยเฉพาะ

        ส่วนด้านโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ แยกพื้นที่ปลอดเชื้อสำหรับเด็กที่เข้ารับวัคซีน และแยกอาคารคลินิกปลอดเชื้อสำหรับเด็กป่วยทั่วไป ออกจากเด็กป่วยโรคหวัด รวมถึงเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและความสะอาด ลดโอกาสติดเชื้อ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลสินแพทย์ 

        ทั้งหมดนี้เพื่อตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นของโรงพยาบาลในกลุ่มสินแพทย์ทั้ง 6 สาขา คือ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา, โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์, โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์, โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา และโรงพยาบาลเสรีรักษ์ ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 28 ปี ที่ว่า “เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ”

อำนวยความสะดวกทั้งคลินิกผู้ใหญ่และคลินิกเด็กให้ปลอดภัยอย่างทั่วถึง

        สำหรับคลินิกผู้ใหญ่ได้แยกอาคารสำหรับโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเป็นคลินิกพิเศษตรวจหวัดแบบ Drive Thru Clinic ในอาคารนี้ให้บริการเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจแบบ One-stop Service และสามารถตรวจโควิด-19 แบบ Drive Thru

        ด้านโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ได้จัดแยกพื้นที่ปลอดเชื้อ (Clean Zoning) ออกจากพื้นที่เด็กป่วยโรคหวัด ในพื้นที่ปลอดเชื้อนี้มีให้บริการ Well Baby Clinic หรือคลินิกสุขภาพเด็กดี สำหรับบริการด้านพัฒนาการเด็กและการฉีดวัคซีนตามวัย และคลินิกปลอดเชื้อสำหรับโรคทั่วไปที่ไม่ใช่โรคหวัด ให้มีทางเข้าและที่จอดรถแยกส่วนกับคลินิกเด็กที่มีโรค รวมถึงในทุกอาคารที่เปิดใหม่จะมีพื้นที่จอดรถแยกชัดเจนแต่ละอาคาร เพื่อแยกพื้นที่ปลอดเชื้อได้อย่างทั่วถึง

 

โรงพยาบาลสินแพทย์

คลินิกพิเศษตรวจหวัดสำหรับบริการแบบ One-stop Service

        สำหรับผู้ที่มารับบริการตรวจรักษาอาการไข้ ไอ หอบ หรืออาการของหวัด สามารถมารับการตรวจได้ที่คลินิกพิเศษตรวจหวัด ซึ่งเป็นอาคารใหม่แยกออกมาจากอาคารหลักของโรงพยาบาลสินแพทย์รามอินทรา ห่างประมาณ 200 เมตร โดยสามารถมาพบแพทย์ ตรวจรักษา และรับการจัดยาแบบ One-stop Service ตั้งแต่จอดรถ จนถึงรับยา และชำระเงิน รวมถึงในอาคารนี้สามารถเจาะเลือด ตรวจสารคัดหลั่ง และเอกซเรย์ปอดได้ โดยไม่ต้องกลับเข้าไปในอาคารหลักของโรงพยาบาล มีห้องพักรอและห้องตรวจที่จัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง มีระบบปรับอากาศและระบายอากาศที่เป็นมาตรฐานพิเศษ สำหรับคนไข้ที่ไม่สะดวกนั่งรอในห้องพักรอ สามารถนั่งรอบนรถส่วนตัวที่สถานที่จอดรถในบริเวณคลินิก และจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งคิวที่รถหรือทางโทรศัพท์เมื่อถึงเวลาเข้าตรวจ โดยจะเปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00–20.00 น.

บริการตรวจโรคโควิด-19 แบบไม่ต้องลงจากรถ

        ผู้ที่ไม่มีอาการไข้ ไอ หวัด และต้องการรับการตรวจ สามารถเข้ากระบวนการตรวจได้ทันทีโดยไม่ต้องพบแพทย์ผ่าน COVID-19 Drive Thru Test บริการตรวจโรคโควิด-19 แบบสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องลงจากรถ ที่อาคารคลินิกพิเศษตรวจหวัด หรือหากเจ้าหน้าที่พบอาการเข้ากลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ผู้รับการตรวจจะได้พบแพทย์ที่คลินิกพิเศษตรวจหวัดทันที สำหรับระบบห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลสินแพทย์ ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถตรวจโรคได้จบทุกกระบวนการที่โรงพยาบาลสินแพทย์โดยไม่ต้องส่งต่อไปที่ห้องปฏิบัติการอื่น ทำให้สามารถทราบผลการตรวจได้รวดเร็วภายใน 1-2 วัน ผ่านการแจ้งทาง SMS หรืออีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ค่าบริการตรวจครั้งละ 6,500 บาท เปิดบริการทุกวันเวลา 8.00-17.00 น.

 

โรงพยาบาลสินแพทย์

จัดพื้นที่บริการใหม่เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อในโรงพยาบาลเด็ก

        ในส่วนของโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ มีการจัดพื้นที่บริการใหม่ทั้งหมด โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ 1) โซนสำหรับเด็กป่วยโรคหวัด 2) คลินิกสุขภาพเด็กดี (Well Baby Clinic) สำหรับเด็กที่มารับการฉีดวัคซีนตามนัด ตรวจด้านพัฒนาการ โรคเบาหวาน โรคอ้วน และอื่นๆ และ 3) คลินิกปลอดเชื้อ ซึ่งแยกอาคารออกมาจากโรงพยาบาลเด็ก เพื่อเป็นที่ตรวจรักษาเด็กป่วยที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ประกอบด้วยศูนย์รักษาโรคต่างๆ สำหรับคลินิกสุขภาพเด็กดีและอาคารคลินิกปลอดเชื้อได้จัดแยกทางเข้าและที่จอดรถแยกจากส่วนอื่น เพื่อให้ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาพบแพทย์ตามนัดได้มั่นใจในความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการสัมผัสรับเชื้ออื่นๆ เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.  

เพิ่มความมั่นใจในการมาโรงพยาบาลด้วยมาตรการที่เข้มงวดและรัดกุม

        เพราะผู้ใหญ่ที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวควรจะต้องได้การรักษาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเด็ก ที่การได้มาพบแพทย์ตามนัดมีผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมาก แม้ช่วงเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา สถิติการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง รวมถึงผู้ป่วยโรคทั่วไปลดลง เนื่องจากผู้ป่วยกังวลถึงสถานการณ์โควิด-19 จนมองข้ามอาการป่วยของตนเอง แต่โรงพยาบาลสินแพทย์กังวลและเป็นห่วงในอาการของผู้ป่วย และเข้าใจในความกังวลดังกล่าว จึงมีมาตรการแยกส่วนปลอดเชื้อไว้อย่างชัดเจน ลดโอกาสการสัมผัสเชื้อให้น้อยที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมาโรงพยาบาลได้อย่างสบายใจและรับการรักษาได้ตามปกติ