จีนประกาศกฎใหม่ ควบคุมเยาวชนไม่ให้เล่นเกมเกินเวลาที่กำหนด

        ที่ผ่านมาเยาวชนในจีนจำนวนมากมีสายตาสั้นลง และมีผลการเรียนที่ไม่ดี รัฐบาลจีนจึงกล่าวโทษว่าเกมคือสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ แล้วออกกฎใหม่เพื่อควบคุมการเล่นเกมของเยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ทุกคนในประเทศ โดยกำหนดให้ในวันธรรมดาสามารถเล่มเกมได้ไม่เกินวันละ 90 นาที หรือ 1 ชั่วโมง 30 นาที และห้ามเล่นเกมข้ามคืนระหว่าง 22.00-08.00 น. ของอีกวัน ส่วนวันหยุดเสาร์และอาทิตย์เล่นเกมได้ไม่เกิน 180 นาที หรือ 3 ชั่วโมง

        ยิ่งไปกว่านั้นกฎใหม่ที่รัฐบาลจีนออกมายังจำกัดจำนวนเงินต่อเดือนเพื่อไม่ให้เยาวชนใช้จ่ายเงินกับการเล่นเกมมากเกินควร คือเยาวชนที่มีอายุ 8-16 ปี ใช้เงินเพื่อเล่นเกมได้สูงสุด 200 หยวน (ประมาณ 860 บาท) ส่วนเยาวชนที่มีอายุมากกว่า 16 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี ใช้เงินได้สูงสุด 400 หยวน (ประมาณ 1,700 บาท)
.
กฎข้อบังคับที่รัฐบาลประกาศออกมาไม่ได้มีผลต่อเยาวชนทั่วประเทศเท่านั้น แต่จะถูกนำไปเป็นนโยบายสำคัญที่บริษัทให้บริการเกมออนไลน์ทั้งหมดในประเทศจีนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ Tencent ซึ่งเป็นบริษัทเกมสัญชาติจีนรายใหญ่ที่ผลิตและให้บริการเกมทั่วโลก เกมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Arena of Valor หรือ RoV ซึ่ง Tencent ได้จำกัดเวลาเล่นเกมในเยาวชนจีนก่อนนี้ที่กฎนี้จะออกประกาศด้วยซ้ำ

        ทางการบอกเหตุผลในการออกกฎนี้ว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคมของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และเป็นหน้าที่ของทางการที่ต้องดูแลและจัดการกับปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยออนไลน์ และป้องกันไม่ให้เยาวชนโกงอายุในการสมัครบัญชี หรือใช้บัญชีผู้ใหญ่เล่นเกม

        หลังจากทางการจีนออกประกาศกฏฎ นักวิเคราะห์ยังได้ประเมินเบื้องต้นว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือการลงทุน เนื่องจากเยาวชนเป็นกลุ่มประชากรที่ยังไม่มีรายได้ แล้วอุตสาหกรรมเกมในประเทศจีนก็เติบโตเพราะรายได้จากทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศจีนเท่านั้น

 


ที่มา:

ภาพ: Reuters