โคโรนาไวรัส: ทำลายมนุษย์แต่ช่วยโลก

        CNN รายงานว่า การปิดเมืองของจีน ก่อให้เกิดผลแง่บวกขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจ ใครๆ ก็คงรู้ว่า ผลของโรคระบาดทำให้ไม่มีคนไปทำงานในโรงงาน ถนนก็ว่างโล่ง ไม่มีรถยนต์ มลพิษทางอากาศจึงดีขึ้นกะทันหัน พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ วันที่มีคุณภาพอากาศดีในจีนเพิ่มขึ้นถึง 21.5% ภาพถ่ายดาวเทียมก็แสดงให้เห็นเช่นกันว่ามีการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์ลดลง นี่คือก๊าซที่เกิดจากรถยนต์ โรงงานไฟฟ้า และอุตสาหกรรมต่างๆ ในจีน

        นอกจากนี้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลดปริมาณลงเหมือนกัน ถ้าดูจากวันที่ 3 กุมภาพันธ์ถึง 1 มีนาคม Center for Research on Energy and Clean Air หรือ CREA บอกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงไป 25% เพราะมาตรการปิดเมืองเนื่องจากโคโรนาไวรัส

        ความที่จีนปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 30% ของโลก ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงถือว่ามหาศาลมาก CREA ประมาณว่าเท่ากับคาร์บอนไดออกไซด์หายไป 200 ล้านตัน ในเวลาสั้นๆ เป็นปริมาณที่มากกว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของสหราชอาณาจักรมากกว่าครึ่งปีเสียอีก

        นอกจากนี้ การผลิตน้ำมันและผลิตเหล็กก็ลดลง สายการบินในประเทศจีนก็ลดลง 70% ที่สำคัญ การใช้ถ่านหินก็ลดลงไป 36% ด้วย

        นอกจากจีนแล้ว คุณภาพอากาศของฮ่องกงเองก็ดีขึ้นอย่างมาก เพราะมีการปิดเมืองบางส่วนเพื่อต่อสู้กับโคโรนาไวรัส พบว่า PM 2.5 ในฮ่องกงตามสถานีตรวจวัดต่างๆ ลดลง 32% ส่วน PM10 ลดลง 29% และไนโตรเจนไดออกไซด์ลดลง 22%

        ในอีกด้านหนึ่ง การระบาดของโคโรนาไวรัสจึงสร้างผลดีให้โลกด้วย แม้ว่าจะเป็นผลร้ายต่อมนุษย์ก็ตามที

 


ที่มา: https://edition.cnn.com/2020/03/16/asia/china-pollution-coronavirus-hnk-intl/index.html