โบสถ์หลายแห่งในไทยเริ่มมาตรการประชุมนมัสการแบบออนไลน์ แก้ปัญหา COVID-19

        เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ยิ่งเข้มข้น มาตรการ Social Distancing จึงถูกนำมาใช้แก้ปัญหาในหลายๆ วงการ ล่าสุด โบสถ์หลายแห่งในไทยเริ่มการประชุมนมัสการแบบออนไลน์แล้ว

        โดยเฟซบุ๊กของคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรี ได้ออกประกาศ เปลี่ยนการประชุมนมัสการเป็นแบบออนไลน์ โดยระบุถึงเหตุผลไว้ดังนี้

        เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด คริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีจึงขอแจ้งเปลี่ยนการประชุมนมัสการเป็นรูปแบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคมนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

        โดยท่านสามารถร่วมประชุมนมัสการทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง

              1. Facebook page : Nexus Thonburi

              2. YouTube channel : Nexus Thonburi

        นอกจากนี้ เฟซบุ๊กของคริสตจักรนิมิตรใหม่ ก็ได้ออกประกาศงดนมัสการที่คริสตจักรในวันอาทิตย์นี้เช่นกัน โดยขอความร่วมมือให้คริสตศาสนิกชนใช้วิธีติดตาม Live การนมัสการจากทางคริสตจักรแทนการเดินทางมาที่คริสตจักรเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น นอกจากนี้ยังยกเลิกอีกหลายโปรแกรม ได้แก่ งดอาหารเช้า และอาหารเที่ยง งดคริสตจักรเด็ก งดอัลฟา และงดชั้นเรียนพระคัมภีร์

        ในขณะที่วัดไทยมีการร้องขอให้ขยับเช่นกัน โดยล่าสุด นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมขอพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยรวมสวดมนต์บทรัตนสูตร ตามโบราณประเพณี เพื่อขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บตามความเชื่อดั้งเดิมของไทย โดยมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะนำสวดบทรัตนสูตรในช่วงของการทำวัตรเย็นทุกวัน ในวันแรกจะเป็นการนำสวดโดยคณะสงฆ์จากมหาเถรสมาคม และถ่ายทอดสดทั่วประเทศ คาดว่าจะเป็นวันที่ 25 มีนาคมนี้

        หากประชาชนจะเข้าไปร่วมฟังนั้นก็จะมีการจัดที่ไว้ โดยให้ห่างกันคนละ 1 เมตร พร้อมตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอย่างเข้มงวด จึงแนะนำให้ประชาชนฟังสวดมนต์ที่บ้าน

 


ที่มา:

  • www.facebook.com/NexusThonburi/photos/a.141718795987941/1492896587536815
  • www.facebook.com/nimitmaichurch
  • www.facebook.com/MorningNewsTV3/photos/a.400074023363190/3058718254165407