Social Distancing: แนวทางปฏิบัติ เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี

        องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศยกระดับความรุนแรงของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 เป็นการระบาดครั้งใหญ่ (Pandemic) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเข้าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ คือ (1) สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ (2) เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายมีโอกาสทำให้เสียชีวิต และ (3) เชื้อโรคกระจายตัวและลุกลามไปทั่วทั้งโลก

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สร้างความวิตกกังวลใจให้ผู้คนในหลายประเทศ เพราะเชื้อโรคอาศัยคนเป็นพาหะ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วจึงสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการของภาครัฐ การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวมในระดับบุคคล

        โดยทั่วไป ในภาวะการระบาดครั้งใหญ่ Social Distancing คือแนวทางปฏิบัติที่สำคัญมากสำหรับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในระดับบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มเฝ้าระวัง

        คำว่า Social Distancing หมายถึง การเว้นระยะห่างจากคนอื่นๆ และลดกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนจำนวนมาก โดยแยกตัวเองอยู่ภายในบ้านหรือที่พักในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนเองดำรงอยู่ในฐานะพลเมืองที่ดี

        สำหรับแนวทางปฏิบัติของ Social Distancing มีดังนี้

              – คนที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศที่ประกาศเป็นพื้นที่ระบาด ให้กักตัวเองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการป่วยให้ติดต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สายด่วน โทร.1422

              – ระหว่างที่กักตัว ไม่สัมผัสโดยตรงกับคนในครอบครัว งดการจับมือ สวมกอด หรือพูดคุยในระยะใกล้ชิดน้อยกว่า 1 เมตร นอกจากนี้ยังควรแยกภาชนะและแก้วน้ำ รวมถึงของใช้ส่วนตัวจากคนอื่น

              – ไม่นำมือมาสัมผัสกับตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

              – หากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่สาธารณะ (ซึ่งไม่ควรอย่างยิ่ง) จะต้องป้องกันตัวเองอย่างรัดกุมมากที่สุด สวมหน้ากากให้คลุมปิดจมูก ปาก คาง ขยับให้พอดีกับใบหน้า และหมั่นล้างมือโดยใช้เวลาฟอกสบู่นานไม่ต่ำกว่า 15 วินาที หรือใช้เจลล้างมือที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 70% ขึ้นไป

              – กรณีที่ต้องใช้กระดาษชำระหรือทิชชู่ขณะไอหรือจาม รวมถึงการทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ม้วนพับแล้วใส่ในถุงขยะที่ปิดสนิท เพื่อป้องการเชื้อโรคแพร่กระจาย หลังจากนั้นล้างมือให้สะอาดทันที

        ข้อมูล ณ วันนี้ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รวมสะสม 70 คน และมีคนที่เฝ้าระวังเพื่อติดตามอาการสะสม 5,232 คน ในขณะที่สถิติทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 126,258 คน และเสียชีวิตไปแล้ว 4,638 คน

 


ที่มา:

  • www.nytimes.com/2020/03/11/science/coronavirus-terms-to-know.html
  • www.thecut.com/2020/03/what-is-social-distancing.html
  • https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
  • https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php