43 ปี 6 ตุลา: เรียนรู้และทำความเข้าใจเหตุการณ์ครั้งสำคัญผ่านเว็บไซต์ ‘บันทึก 6 ตุลา’

       วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า ได้เกิดกรณีนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลและกลุ่มฝ่ายขวาหลายกลุ่มร่วมมือกันก่อการสังหารหมู่นักศึกษาประชาชน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนทำให้มีผู้เสียชีวิตฝ่ายประชาชนอย่างน้อย 41 คน และบาดเจ็บ 145 คน การก่อการสังหารครั้งนี้ได้กลายเป็นข่าวแพร่ไปทั่วโลก

       ด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชิ้นนี้นั้นจำเป็นต้องทำความเข้าใจที่มาของเหตุการณ์อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นจิ๊กซอว์ในการปะติดปะต่อเรื่องราว และค่อยๆ เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานจำนวนมากที่มีความสำคัญ แต่ยังมีลักษณะที่ผิดๆ ถูกๆ หรือแหว่งวิ่นอยู่ บางจุดก็มีความสับสันและความเข้าใจคลาดเคลื่อน

       ด้วยสาเหตุนี้จึงเกิดเป็นเว็บไซต์ doct6.com หรือเฟซบุ๊ก บันทึก 6 ตุลา – Documentation of Oct 6 ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ (Online archives) ที่มุ่งเก็บรวบรวม รักษา และจัดระบบข้อมูลที่ยังกระจัดกระจายในที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อต่ออายุความสนใจและการค้นคว้าเกี่ยวกับ 6 ตุลาให้ไปอีกไกลในอนาคต และเพื่อต่อสู้กับความพยายามทำให้สังคมลืมเหตุการณ์ 6 ตุลา

       ในเว็บไซต์จะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลที่ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระบบ รอบด้าน และมีหลากหลายหมวดหมู่ให้ได้ศึกษา ทั้งข้อมูลเหตุการณ์ 6 ตุลา เกิดขึ้นได้อย่างไร สภาพทางการเมืองไทยในช่วงนั้น ปัจจัยต่างๆ ที่นำมาสู่เหตุการณ์ ใครเป็นใครฝ่ายใดบ้าง ลำดับเหตุการณ์ รวมถึงบทบาทของนานาชาติต่อเหตุการณ์ครั้งนั้น

       นอกจากนั้นยังมีข้อมูลหลักฐานทั้งคลิปวิดีโอ คลิปเสียง เอกสารการชันสูตรพลิกศพ เอกสารคำให้การของพยานฝ่ายโจทก์ ภาพถ่ายเหตุการณ์ ความเสียหายจากเหตุการณ์ หนังสือพิมพ์ที่เป็นเอกสารชั้นต้นที่สำคัญ ที่ไม่เพียงแต่บันทึกเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังบันทึกอารมณ์แห่งยุคสมัยไว้ด้วย รวมถึงบทความทางวิชาการชิ้นสำคัญที่เล่าถึงองค์ความรู้ และบทสรุปจากเหตุการณ์ให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่อาจไม่เคยทราบมาก่อน เพื่อทำความเข้าใจและเรียนรู้บทเรียนจาก 6 ตุลา เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีก

 


ที่มา:

ภาพจาก: www.facebook.com/6tula2519