ค้นพบปลาไหลไฟฟ้าสายพันธุ์ใหม่ในลุ่มน้ำแอมะซอน

        จากการทดสอบรหัสทางพันธุกรรมในดีเอ็นเออย่างละเอียดจากตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เก็บมาจากพื้นที่ป่าและลุ่มน้ำแอมะซอนจำนวน 107 ตัวอย่าง นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีตัวอย่างปลาไหลไฟฟ้าที่ยังไม่มีใครเคยค้นพบมาก่อนถึง 2 สายพันธุ์ คือ Electrophorus Voltai และ Electrophorus Varii

        แต่ในขณะเดียวกันความน่าสนใจของการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ กลับสร้างความหวาดกลัวให้นักสำรวจที่เก็บตัวอย่างมา เพราะว่าหนึ่งในนั้นคือปลาไหลไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดในโลก ซึ่งเขาตั้งชื่อให้มันว่า Electrophorus Voltai เนื่องจากสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้า 860 โวลต์ (ขณะที่สายไฟฟ้าภายในบ้านเรือนมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า 220 โวลต์เท่านั้น) เอาชนะสถิติเดิมของสายพันธุ์ Electrophorus Electricus ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้า 650 โวลต์ แม้จะเคยเป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์ประดิษฐ์แบตเตอรี่เครื่องแรกของโลกมาแล้วก็ตาม

        นักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ปกติปลาไหลไฟฟ้าจะปล่อยไฟฟ้าออกมาก็ต่อเมื่อต้องการป้องกันตัวมันเองจากอันตรายที่เข้ามาคุกคามโดยเฉพาะศัตรูทางธรรมชาติ และใช้ล่าเหยื่อ หรือไม่ก็ใช้ในการนำทางเท่านั้น นั่นหมายความว่าเป็นความโชคดีของนักสำรวจที่รอดปลอยภัยระหว่างเข้าไปเก็บตัวอย่างมา

        โดยการค้นพบครั้งนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ถึงวิวัฒนาการและถิ่นที่อยู่ของปลาไหลไฟฟ้าสายพันธุ์ต่างๆ ในลุ่มน้ำแอมะซอนตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน โดย Electrophorus varii อาศัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มน้ำไหลช้า ส่วน Electrophorus electricus อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตหินฐานธรณีเกียนา (Guiana Shield) แต่ Electrophorus voltai จะอาศัยอยู่ในเขตหินเก่าทางตอนใต้ของบราซิล ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ว่าความสามารถในการปล่อยกระแสไฟฟ้าของมันอาจพัฒนามาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ในอาศัยอยู่อีกทีหนึ่ง

        หัวหน้าโครงการสำรวจยังแสดงความคิดเห็นว่า ตลอด 50 ปีหลังที่ผ่านมา พื้นที่ป่าแอมะซอนถูกบุกรุกไปเยอะมากก็จริง แต่ยังกลับค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ เขาจึงเชื่อว่าในแอมะซอนต้องมีสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากที่รอการค้นพบ และสิ่งเหล่านี้เองคือหลักฐานจากธรรมชาติที่เราทุกคนต้องควรพกป้องพื้นป่าแอมะซอนไว้ไม่ให้ถูกทำลายไปมากกว่านี้

 


ที่มา:

ภาพ: www.pbs.org/wgbh/nova/article/electric-eel-species