พบโรคใหม่ไขมันส่วนเกินอุดตัดในทางเดินหายใจ

        หลังจากที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย (UWA) ตีพิมพ์ผลการค้นพบโรคใหม่ไขมันส่วนเกินอุดตัดในทางเดินหายใจซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกในวารสาร European Respiratory Journal โดยระบุว่ายิ่งคนอ้วนมีดัชนีมวลกาย (BMI) เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งพบเนื้อเยื่อไขมันในปอดในปริมาณที่สูงขึ้นเท่านั้น

        โดยทีมวิจัยได้มีการวิเคราะห์ตัวอย่างปอด ซึ่งได้จากผู้บริจาคที่เสียชีวิตไปแล้ว 52 ราย โดยแบ่งเป็น ตัวอย่างปอดของผู้ป่วยโรคหอบหืดซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคที่เป็นอยู่ 16 ราย , ตัวอย่างปอดของผู้ป่วยโรคหอบหืดที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่น 21 ราย และตัวอย่างปอดของผู้ที่ไม่เป็นโรคหอบหืดอีก 15 ราย

        ทีมวิจัยใช้สีย้อมเข้าไปในปอดเพื่อวิเคราะห์หลอดลมฝอยเกือบ 1,400 แขนงในปอดพบว่ามีเนื้อเยื่อไขมัน (Adipose tissue) เกาะตามผนังของหลอดลมเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของน้ำหนักตัวและดัชนีมวลกาย จนทำให้โครงสร้างของทางเดินหายใจในปอดผิดรูปไปจากเดิม และมีการอักเสบของเนื้อเยื่อปอดเพิ่มขึ้น

        โดยก่อนหน้านี้วงการแพทย์เชื่อว่าคนอ้วนหายใจลำบากและมีแนวโน้มเป็นโรคหอบหืด เนื่องจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไปกดทับปอดโดยตรง แต่การค้นพบล่าสุดกลับชี้ว่า ‘ไขมันส่วนเกินที่สามารถเข้าไปอุดตันทางเดินหายใจส่วนลึกเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน’

        อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคปอดบางรายให้ความเห็นต่องานวิจัยชิ้นนี้ว่า ควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติมกับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อยืนยันความถูกต้อง รวมทั้งควรจะทำการทดลองเพื่อดูว่าปอดที่มีไขมันอุดตันนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการลดน้ำหนักหรือไม่

 


ที่มา: